Drama

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddilyn eich diddordebau a’ch sgiliau mewn amrywiaeth o elfennau drama ymarferol a theori gan gynnwys:

UG Uned 1: Gweithdy Theatr (24% o’r cymhwyster)
Asesiad nad yw’n arholiad. Asesir yn fewnol, cymedrolir yn allanol gan CBAC. Bydd dysgwyr yn defnyddio technegau ymarferydd/cwmni theatr i ailddehongli testun ar gyfer perfformiad:

  • cyflawni’r perfformiad/dyluniad
  • cofnod creadigol
  • gwerthusiad o’r perfformiad/dyluniad

UG Uned 2: Testun mewn Theatr (16% o’r cymhwyster)

Arholiad ysgrifenedig 1 awr a 30 munud. Un testun gosod o ddewis o chwech. Yn ogystal, rhaid i ddysgwyr ddadansoddi a gwerthuso theatr fyw mewn perthynas â thestun gosod.

U2 Uned 3: Testun ar Waith (36% o’r cymhwyster)

Asesiad nad yw’n arholiad. Asesir yn allanol gan arholwr sy’n ymweld. Bydd dysgwyr yn defnyddio technegau ymarferydd/cwmni theatr ac arddull wahanol i wneud dau ddarn:

  • darn wedi’i ddyfeisio
  • darn testun
  • ac adroddiad proses a gwerthuso

U2 Uned 4: Testun mewn Perfformiad (24% o’r cymhwyster)

Arholiad ysgrifenedig 2 awr 30 munud. Dau destun gosod o ddewis o chwech. Yn ogystal, rhaid i’r dysgwyr ddadansoddi a gwerthuso theatr fyw mewn perthynas â thestunau gosod.

Diweddarwyd Tachwedd 2019

Gofynion Mynediad

Gradd B mewn TGAU Saesneg. Diddordeb brwd mewn perfformio a’r celfyddydau dramatig.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs UG ac U2 yng nghanolfan y celfyddydau ar Gampws Gorseinon ac mae’n seiliedig ar 4.5 awr o addysgu drwy gydol y flwyddyn academaidd.

Asesir pob dysgwr gan y tiwtoriaid a thrwy gymedroli ac arholi allanol gan arholwyr allanol CBAC.

Cyfleoedd Dilyniant

Yn y Coleg gallech symud ymlaen i’r cwrs TystAu mewn Theatr Gerdd.

Mae dysgwyr sy’n astudio Safon Uwch Drama wedi symud ymlaen i golegau drama blaenllaw megis RADA, LAMDA, Bristol Old Vic ac Ysgol Ganolog Lleferydd a Drama. Mae llawer o ddysgwyr yn mynd ymlaen i astudio drama yn y brifysgol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Codir ffi stiwdio o £100 fel cyfraniad tuag at ymweliadau theatr a gweithdai.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No