Electroneg

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs yn cwmpasu elfennau academaidd ac ymarferol ac mae wedi’i rannu yn chwe uned: tair uned UG a thair uned U2.

Ar Safon UG byddwch yn astudio systemau digidol ac analog, cylchedau a chydrannau a phrosiect systemau rheoli rhaglenadwy.

Ar Safon UG byddwch yn astudio systemau cyfathrebu a chymwysiadau systemau, ac mae’r modiwl terfynol yn brosiect dylunio lle byddwch yn dylunio a phrofi system electronig.

Diweddarwyd Tachwedd 2019

Gofynion Mynediad

Mae gradd C ar lefel TGAU mewn gwyddoniaeth neu fathemateg yn ofynnol i ddilyn y cwrs hwn.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae elfennau ymarferol a damcaniaethol i’r cwrs hwn. Mae pedair o’r chwe elfen yn cael eu hasesu drwy arholiad allanol ac mae’r ddwy elfen arall yn cael eu hasesu’n fewnol.

Cyfleoedd Dilyniant

Yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, gallech symud ymlaen i’r cwrs HND mewn Peirianneg Drydanol neu’r cwrs HND mewn Peirianneg Fecanyddol.

Mae’r cwrs hwn yn rhoi modd i chi symud ymlaen i addysg uwch neu hyfforddiant galwedigaethol electroneg drwy brentisiaeth a bydd yn rhoi sylfaen gadarn i’r myfyrwyr a hoffai astudio electroneg neu beirianneg.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No