Electroneg

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu elfennau academaidd ac ymarferol electroneg.

Caiff ei addysgu dros chwe uned ac mae’n cynnwys pynciau megis systemau digidol ac analog, cylchedau a chydrannau, a phrosiect systemau rheoli rhaglenadwy.

Ym mlwyddyn dau byddwch yn astudio systemau cyfathrebu a chymwysiadau systemau. Bydd yr uned olaf yn brosiect lle byddwch yn dylunio ac yn profi system electronig.

Mae tasgau ar y cwrs hwn yn cynnwys dylunio a datblygu rhaglen micro-reoli gan ddefnyddio meddalwedd cyfrifiadurol, adeiladu cylched i ateb manyleb system, a dylunio a datblygu system analog/ddigidol sy’n cynnwys is-systemau neu gylchedau llai o faint.

18/10/22

Gofynion Mynediad

Byddai angen Gradd B mewn Mathemateg a Gradd C mewn Gwyddoniaeth arnoch ar lefel TGAU.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae elfennau ymarferol a damcaniaethol i’r cwrs hwn. Mae pedair o’r chwe elfen yn cael eu hasesu drwy arholiad allanol ac mae’r ddwy elfen arall yn cael eu hasesu’n fewnol.

Cyfleoedd Dilyniant

Yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, gallech symud ymlaen i’r cwrs Peirianneg Drydanol ac Electronig HND neu’r cwrs Peirianneg Fecanyddol HND

Mae’r cwrs hwn yn rhoi modd i chi symud ymlaen i addysg uwch neu hyfforddiant galwedigaethol electroneg drwy brentisiaeth a bydd yn rhoi sylfaen gadarn i’r myfyrwyr a hoffai astudio electroneg neu beirianneg.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No