Ffiseg

Trosolwg o’r Cwrs

Ar y cwrs hwn, byddwch yn astudio sawl maes gan gynnwys:

 • Mudiant, egni a mater
 • Trydan a golau
 • Osgiliadau a niwclysau
 • Meysydd ac opsiynau.

Ym mlwyddyn dau byddwch yn sefyll arholiad ymarferol gan roi cyfle i chi gwblhau ymchwiliad a gwerthuso data arbrofol.

20/10/22

Gofynion Mynediad

Gradd B mewn TGAU Saesneg Iaith, Mathemateg (haen uwch) a Gwyddoniaeth.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae Ffiseg yn ehangu’r ystod o wybodaeth y tu hwnt i lefel TGAU trwy’r modiwlau canlynol:

 • UG Uned 1 – Mudiant, Egni a Mater (gan gynnwys ffiseg sylfaenol, cinemateg, dynameg, cysyniadau egni, solidau dan straen, defnyddio ymbelydredd i ymchwilio i sêr a gronynnau ac adeiledd niwclear.
 • UG Uned 2 - Trydan a Golau (gan gynnwys dargludiad trydan, gwrthiant, cylchedau D.C., natur tonnau, priodweddau tonnau, plygiant golau, ffotonau a laserau.
 • UG Uned 3 - Osgiliadau a Niwclysau (gan gynnwys mudiant cylchol, dirgryniadau, theori cinetig, ffiseg thermol, dadfeiliad niwclear ac ynni niwclear.
 • U2 Uned 4 - Meysydd ac Opsiynau (gan gynnwys cynhwysiant, meysydd grym electrostatig a disgyrchiant, orbitau a’r bydysawd ehangach, meysydd magnetig ac anwythiad electromagnetig ynghyd â dewis o gerhyntau eiledol, ffiseg feddygol, ffiseg chwaraeon neu ynni a’r amgylchedd .
 • U2 Uned 5 - Archwiliad ymarferol sy’n rhoi cyfle i chi gynnal ymchwiliad a dadansoddi a gwerthuso data arbrofol.

Cyfleoedd Dilyniant

Gall astudio ffiseg eich helpu i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau y gellir eu cymhwyso mewn sawl maes, academiadd ac anhechnegol. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys:

 • Datrys problemau - mae astudio ffiseg yn cynnig dull pragmatig a dadansoddol o ddatrys problemau. Rydych yn dadansoddi tasgau i’w helfennau sylfaenol ac yn defnyddio dychymyg a chreadigrwydd i roi cynnig ar ddulliau newydd i ddatrys problemau heriol
 • Rhesymu - mae ffiseg yn cynnwys defnyddio sgiliau rhesymu i lunio dadleuon rhesymegol, cymhwyso sgiliau dadansoddi a deall problemau cymhleth
 • Rhifedd - mae ffiseg yn rhoi sgiliau i chi ddefnyddio mathemateg i ddod o hyd i atebion i broblemau gwyddonol, creu modelau mathemategol a dehongli a chyflwyno gwybodaeth ar ffurf graff
 • Sgiliau ymarferol - mae ffiseg yn eich helpu i ennill sgiliau ymarferol trwy gynllunio, gweithredu ac adrodd ar arbrofion, defnyddio offer technegol a rhoi sylw i fanylion
 • Cyfathrebu - mae astudio ffiseg yn rhoi sgiliau i chi gyfleu syniadau cymhleth a defnyddio iaith dechnegol yn gywir
 • Technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) – mae’r cwrs ffiseg yn cynnwys defnyddio TGCh yn effeithiol.

Ymhlith y sgiliau eraill a ddatblygir ar eich cwrs ffiseg mae gweithio annibynnol, gwaith tîm, trefnu a rheoli amser.

Ffiseg yw’r llwybr carlam i amrywiaeth eang o gyfleoedd. Mae cyflogwyr yn ystyried cymhwyster ffiseg mor werthfawr oherwydd mae’n dangos eich bod yn rhywun deallus, rhesymegol ac ymarferol. Mae Safon Uwch Ffiseg yn gymhwyster defnyddiol ac, yn amlach, yn hanfodol ar gyfer unrhyw gwrs technegol neu wyddonol yn y brifysgol, er enghraifft ffiseg, peirianneg (sifil, mecanyddol, trydanol neu electronig), pensaernïaeth, meddygaeth neu filfeddygaeth.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No