Ffrangeg

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs yn ychwanegu at y sgiliau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu sydd gennych eisoes.

Drwy astudio themâu megis bod yn berson ifanc ym myd Ffrangeg ei iaith, byddwch yn datblygu dealltwriaeth o’r diwylliant a’r ffordd o fyw. 

Yn y flwyddyn gyntaf byddwch hefyd yn astudio ffilm. Cewch gymorth siaradwr brodorol ar gyfer eich gwaith llafar ac ieithyddol cyffredinol ac yn treulio amser yn y labordy iaith i ymarfer sgiliau gwrando ac ynganu.

Gwiriwyd Tachwedd 2019

 

Gofynion Mynediad

Dylai’r proffil TGAU gynnwys gradd B mewn Ffrangeg a Saesneg.

Dull Addysgu’r Cwrs

4.5 awr o addysgu, un awr gyda’r cynorthwyydd iaith ac asesiad seiliedig ar arholiad.

UG (2 Uned)
FN1 20% Llafar
Trafod pynciau dan arweiniad arholwr / gwaith sgwrsio cyffredinol

FN2 30% Gwrando, darllen ac Ysgrifennu
Gwrando ac ymateb / Darllen ac ymateb / Tasgau gramadeg / Cyfieithu (Ffrangeg i Saesneg) / traethawd

Safon Uwch (yr uchod a dwy uned bellach)

FN3 20% Llafar
Trafodaeth strwythuredig / Exposé

FN4 30% Gwrando, Darllen ac Ysgrifennu
Gwrando ac ymateb / Darllen ac ymateb / Cyfieithu (Saesneg i Ffrangeg)

Cyfleoedd Dilyniant

Mae llawer o’n myfyrwyr yn parhau â’u hastudiaeth o ieithoedd yn y brifysgol a gallant edrych ymlaen at yrfaoedd mewn cyfieithu, cyfieithu ar y pryd ac addysgu.

Mae gallu siarad iaith yn cynyddu cyflogadwyedd myfyriwr oherwydd bod myfyrwyr iaith fel arfer yn cyfuno cymwysterau academaidd ag ystod o sgiliau eraill, gan gynnwys sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig rhagorol, annibyniaeth a hunanhyder.

Ymhlith y prifysgolion y mae myfyrwyr wedi symud ymlaen iddynt mae Caerdydd, Abertawe, Bryste, Caerfaddon, Caerwysg, Llundain (Coleg y Brenin, UCL, Sefydliad Prifysgol Llundain ym Mharis) a Rhydychen.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r adran yn cynnal ymweliad addysgol llwyddiannus â Ffrainc bob blwyddyn a rhoddir cyfleoedd llawn i fyfyrwyr ymarfer eu sgiliau llafar.

Mae llawer o fyfyrwyr yn dilyn cyfleoedd profiad gwaith yn ystod gwyliau’r haf neu cyn mynd i’r brifysgol.

Anogir myfyrwyr i fynychu digwyddiadau diwylliannol perthnasol yn yr ardal leol e.e. ffilmiau Ffrangeg yn Theatr Taliesin.

 

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No