Hanes yr Hen Fyd

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn astudio hanes a diwylliant yr Hen Roeg a’r Hen Rufain gan gynnwys eu systemau llywodraethu, strwythur eu cymdeithas, eu gwaith adeiladu a’u harferion crefyddol.

Bydd y pynciau y byddwch yn eu hastudio yn cynnwys yr Ymerodraeth Rufeinig gynnar rhwng 31CC - OC96, hanes Gwlad Groeg yn y 5ed ganrif CC a llywodraeth a gwleidyddiaeth yr Hen Sparta.

Diweddarwyd Hydref 2021

Gofynion Mynediad

Mae gradd B mewn TGAU Saesneg Iaith yn hanfodol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs yn yr ystafell ddosbarth gyda 4.5 awr o ddarlithoedd yr wythnos. Dyfernir y cymwysterau Safon UG a Safon Uwch drwy arholiad yn unig, heb unrhyw waith cwrs.

Cyfleoedd Dilyniant

Astudiaethau pellach yn y brifysgol mewn hanes modern, y gyfraith, Saesneg, athroniaeth a gwleidyddiaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Fel arfer mae cyfle i fynd ar un neu ddau ymweliad y flwyddyn â’r Baddonau Rhufeinig yng Nghaerfaddon neu’r Amgueddfa Brydeinig.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No