Llwybrau

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs blwyddyn, amser llawn hwn yn rhoi cyfle i’r dysgwr brofi cyflogaeth gyda chefnogaeth wrth weithio tuag at Dystysgrif ASDAN mewn Sgiliau Bywyd. Bwriad y cwrs yw helpu’r dysgwr i ddatblygu’r sgiliau personol a chymdeithasol sydd eu hangen er mwyn symud ymlaen i gyflogaeth.

Ochr yn ochr â’r prif gymhwyster, bydd dysgwyr hefyd yn cwblhau unedau ychwanegol mewn llythrennedd, rhifedd a TG. Mae’r cwrs yn cynnwys pedwar diwrnod o wersi ar gampws Tycoch ac un diwrnod o brofiad gwaith ar y Rhaglen Datblygu Gwaith yn Fforestfach ATC. Yn ystod y cyfnod hwn, caiff y dysgwyr eu cyflwyno i sawl opsiwn swydd gan gynnwys cynnal a chadw gardd, cynlluniau cynnal a chadw yn y gymuned, cyfleoedd arlwyo ac amrywiol brosiectau ailgylchu ac amgylcheddol.

Diweddarwyd Tachwedd 2020

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol od bydd rhaid i fyfyrwyr ddod am gyfweliad cwrs a chwblhau asesiad cychwynnol ar-lein.

Dull Addysgu’r Cwrs

Nid oes unrhyw asesiadau arholi gosod, ond asesir gwaith cwrs ASDAN trwy gyflwyno portffolio sy’n cofnodi gweithgareddau ymarferol a phrofiadau wedi’u hategu gan dystiolaeth ysgrifenedig a ffotograffig.

Cyfleoedd Dilyniant

Ar ôl cwblhau’r cwrs, gall myfyrwyr archwilio’r posibilrwydd o waith rhan-amser pellach ar Raglen Datblygu Gwaith ATC a chael eu cyflwyno hefyd i’r amrywiol gyrsiau rhan-amser sydd ar gael yn yr adran Sgiliau Byw’n Annibynnol.

Gwybodaeth Ychwanegol

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Noel Davies ar noel.davies@gcs.ac.uk neu 01792 284000

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No