Mathemateg

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn rhoi sylfaen drylwyr i chi mewn sgiliau a thechnegau mathemateg.

Mae’n cynnwys ymarferion a gwaith cartref a fydd yn cryfhau’r technegau a’r sgiliau y byddwch yn eu dysgu yn y dosbarth.

Mae meysydd astudio yn cynnwys mathemateg bur, mecaneg ac ystadegau.

28/3/22

Gofynion Mynediad

Gradd A mewn TGAU Mathemateg o’r haen uwch (byddwn yn ystyried gradd B fesul achos).

 

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae asesiadau ffurfiannol yn cynnwys ymarferion a gwaith cartref y mae’n ofynnol i fyfyrwyr eu gwneud i gryfhau’r technegau a’r sgiliau y byddant yn eu dysgu yn y dosbarth.

Maent hefyd yn sefyll profion o dan amodau arholiad i baratoi eu hunain ar gyfer yr arholiadau allanol.

Mae’r asesiad ffurfiol terfynol yn cynnwys 1.5 awr o bapurau ysgrifenedig y byddant yn eu sefyll ym mhob un o’r tri modiwl a astudir ar gyfer cymhwyster Mathemateg U2.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae Safon Uwch Mathemateg yn ofynnol ar gyfer nifer o gyrsiau prifysgol. Gall myfyrwyr symud ymlaen i sefydliadau addysg uwch.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen cyfrifiannell Casio fx-991 EX ar fyfyrwyr.

Bydd cyfleoedd i fynd i anerchiadau achlysurol ar bynciau Mathemategol a drefnir gan sefydliadau amrywiol, gan gynnwys Adran Fathemateg Prifysgol Abertawe.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No