Mynediad i Beirianneg Gwasanaethau Adeiladu (Diploma L2)

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn gymhwyster rhagarweiniol sy’n cwmpasu gwasanaethau adeiladu yn y diwydiant adeiladu. Mae meysydd astudio’n cynnwys:

  • Plymwaith
  • Gwasanaethau adeiladu – gosodiadau, gwasanaethu a chynnal a chadw
  • Gwresogi ac awyru
  • Egwyddorion gwyddonol
  • Arferion gweithio’n ddiogel
  • Mesurau diogelu’r amgylchedd

Diweddarwyd Tachwedd 2019

Gofynion Mynediad

Cyfuniad o raddau pasio ar lefel TGAU, cyflawniad ar gwrs dilyniant perthnasol a chanlynioadau asesiad ar-lein – byddwn yn trafod hyn yn y cyfweliad. Byddai gradd C mewn Mathemateg a Saesneg yn ddelfrydol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs trwy gyfuniad o weithgareddau ystafell ddosbarth a gweithdy.
Asesir y cwrs yn barhaus trwy weithgareddau ymarferol, asesiadau ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig ac asesiadau ar gyfrifiadur.

Cyfleoedd Dilyniant

Gall myfyrwyr llwyddiannus symud ymlaen i’r cwrs NVQ prentisiaeth Lefel 2 mewn plymwaith, gwresogi, nwy neu ynni adnewyddadwy, ar yr amod eu bod wedi sicrhau lleoliad gwaith.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Rhaid i bob myfyriwr gyflenwi’r offer angenrheidiol i’w caniatáu i ddechrau/cwblhau gweithgareddau ystafell ddosbarth a gweithdy. Mae’r rhain yn cynnwys:
Deunydd ysgrifennu
Oferôls
Esgidiau
Sbectol diogelwch
Tâp mesur
Clo clwt (ar gyfer locer)
Mae’n bosibl y bydd cyllid ar gael ar gyfer yr eitemau hyn. Cysylltwch â’r adran gwasanaethau myfyrwyr i gael rhagor o fanylion.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No