Paratoi Astudio 1 – Sgiliau ar gyfer Diwydiant a Gwaith

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn ar gyfer dysgwyr sy’n symud ymlaen o Fynediad Lefel 1 ac sydd am wella eu sgiliau astudio a symud ymlaen i gwrs lefel uwch ym maes Sgiliau Byw’n Annibynnol.

Bydd dysgwyr yn ymgymryd ag amrywiaeth o brofiadau dysgu a gwella eu sgiliau llythrennedd a rhifedd ar yr un pryd. Bydd myfyrwyr ar y cwrs hwn yn cael cyfle i gymryd rhan mewn gwersi fel: Defnyddio Trafnidiaeth Gyhoeddus; Celf; Cerddoriaeth; Coginio a Diogelwch Personol. Addysgir hyn ochr yn ochr â llythrennedd a rhifedd.

Bydd myfyrwyr hefyd yn cymryd rhan yng Ngwobr yr Amgylchedd John Muir a byddant yn dilyn dosbarthiadau dewisol galwedigaethol. Bydd cyfleoedd hefyd i wirfoddoli a gweithio yn y gymuned.

Diweddarwyd Hydref 2017

Gofynion Mynediad

Disgwylir i fyfyrwyr fod yn gweithio ar Fynediad 1 a thuag at Fynediad 2. Rhaid i fyfyrwyr ddangos ymrwymiad i ddilyniant yn y Coleg ac awydd i wella eu sgiliau. Bydd pob darpar fyfyriwr yn cael cyfweliad anffurfiol gyda thiwtor y cwrs ac yn gwneud asesiad cychwynnol.

Dull Addysgu’r Cwrs

The course will delivered both in the classroom and at various locations and settings in and around Swansea.

Bydd y cwrs yn cael ei addysgu yn yr ystafell ddosbarth ac mewn gwahanol leoliadau yn Abertawe a’r cyffiniau.
Gwneir yr asesiad trwy aseiniadau a osodir yn fewnol a bydd yn cynnwys gwaith ysgrifenedig, gwaith celf, fideo a thystiolaeth ffotograffig. Asesir llythrennedd a rhifedd trwy aseiniadau a osodir yn allanol ac a ddarperir gan City & Guilds.

Cyfleoedd Dilyniant

Paratoi Astudio 2

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No