Peirianneg Gweithgynhyrchu Uwch (Diploma Estynedig L3)

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs dwy flynedd hwn (cyfwerth â thair Safon Uwch) yn canolbwyntio’n bennaf ar beirianneg fecanyddol. Mae’n gymhwyster a gydnabyddir gan ddiwydiant sy’n rhoi’r sgiliau academaidd ac ymarferol sydd eu hangen arnoch ar gyfer nifer o ddiwydiannau peirianneg modern.

Mae rhai meysydd astudio’n cynnwys:

  • Mathemateg peirianneg
  • Egwyddorion mecanyddol a thrydanol e.e. ffiseg
  • Egwyddorion cynnal a chadw
  • Gwyddor deunyddiau
  • Niwmateg
  • Cynllunio gyda chymorth cyfrifiadur 
  • Weldio a pheiriannu.

23/01/23

Gofynion Mynediad

O leiaf bum gradd TGAU, yn ddelfrydol gyda B mewn Mathemateg.

Dull Addysgu’r Cwrs

Gall dysgwyr ddewis astudio cwrs Safon Uwch perthnasol ychwanegol ochr yn ochr â’r rhaglen i wella eu mynediad i fynd i brifysgolion.

 

Cyfleoedd Dilyniant

Gallwch symud ymlaen i ystod eang o raglenni gradd neu brentisiaethau gradd sy’n arwain at yrfaoedd gan gynnwys peirianneg fecanyddol, drydanol, electronig a sifil. Mae llawer o’n cyn-ddysgwyr wedi cyflawni statws Peiriannydd Siartredig ac wedi sicrhau cyflogaeth gyda chyflogwyr o fri fel Fformiwla Un, British Airways a GE Aviation.

Yng Ngholeg Gŵyr Abertawe gallech ddewis y cwrs HND mewn Peirianneg Drydanol neu Beirianneg Fecanyddol.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No