Peirianneg (Diploma Estynedig L3)

Trosolwg o’r Cwrs

Cwrs dwy flynedd yw hwn wedi’i leoli ar Gampws Gorseinon sydd â’r nod o roi’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ateb anghenion diwydiannau peirianneg fecanyddol a thrydanol modern. Mae’r cwrs BTEC Diploma Estynedig Lefel 3 yn gymhwyster technegol a phroffesiynol sy’n cael ei gydnabod gan gyflogwyr am y sgil y mae’n ei darparu mewn maes pwnc penodol ac mae’n cael ei dderbyn gan brifysgolion fel cymhwyster sy’n gyfwerth â thair Safon Uwch.

Diweddarwyd Mawrth 2021

Gofynion Mynediad

Bydd angen arnoch bum gradd C neu uwch ar lefel TGAU gan gynnwys mathemateg, gwyddoniaeth (gradd B yn ddelfrydol) a Saesneg Iaith.

Dull Addysgu’r Cwrs

Byddwch yn astudio dwy uned ar bymtheg dros ddwy flynedd. Dyma rai o’r unedau sy’n cael eu hastudio:

  • Iechyd a diogelwch
  • Peirianneg dylunio
  • Mathemateg
  • Rheoli prosiect
  • Lluniadu ym maes peirianneg
  • Egwyddorion a chymwysiadau mecanyddol
  • Dylunio gyda chymorth cyfrifiadur
  • Deunyddiau peirianneg
  • Systemau hydrolig a niwmatig
  • Gweithgynhyrchu gyda chymorth cyfrifiadur. 

Bydd unedau eraill a gynigir yn cynnwys: Peirianneg bellach a mathemateg ac ystod eang o unedau peirianneg i ategu amrywiaeth o lwybrau gyrfa a chyrsiau prifysgol.

Asesir y cwrs trwy amrywiaeth eang o ddulliau. Bydd y rhain yn cynnwys: aseiniadau ysgrifenedig, cyflwyniadau unigol, arsylwi ymarferol, ysgrifennu adroddiadau, cyflwyniadau a chwestiynau llafar. Bydd asesiadau yn cael eu cynnal drwy gydol y cwrs a byddwch yn gallu monitro’ch asesiadau a’ch cynnydd ar bob cam.

Cyfleoedd Dilyniant

Gallwch symud ymlaen i ystod eang o raglenni gradd neu brentisiaethau gradd sy’n arwain at yrfaoedd gan gynnwys peirianneg fecanyddol, drydanol, electronig a sifil. Mae llawer o’n cyn-ddysgwyr wedi cyflawni statws Peiriannydd Siartredig ac wedi sicrhau cyflogaeth gyda chyflogwyr o fri fel Fformiwla Un, British Airways a GE Aviation.

Yng Ngholeg Gŵyr Abertawe gallech ddewis y cwrs HND mewn Peirianneg Drydanol neu Beirianneg Fecanyddol.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
No