Plymwaith (Diploma L1)

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn gymhwyster delfrydol sy’n addysgu ac yn asesu’r sgiliau a’r wybodaeth sylfaenol sydd eu hangen ar gyfer amrywiaeth o ddiwydiannau. Nod y cwrs hwn yw cynnig cyfle i’r holl ddysgwyr ymbaratoi ar gyfer mynediad i’r diwydiant plymwaith.

Mae unedau’n cynnwys:

  • Arferion gwaith diogel mewn gwasanaethau adeiladu 
  • Prosesau systemau plymwaith a thechnegau gosod
  • Egwyddorion gwyddonol mewn gwasanaethau adeiladu
  • Technolegau amgylcheddol mewn gwasanaethau adeiladu

Diweddarwyd Tachwedd 2019

Gofynion Mynediad

Yn amodol ar gyfweliad seiliedig ar gymwysterau TGAU, cymwysterau cyfatebol a’ch teilyngdod eich hun.

Bydd angen i bob dysgwr gael asesiad diwydiant i helpu i bennu’r cwrs mwyaf priodol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs trwy gyfuniad o weithgareddau ystafell ddosbarth a gweithdy. Asesir y cwrs yn barhaus trwy weithgareddau ymarferol, asesiadau ymarferol ac aseiniadau ysgrifenedig.

Cyfleoedd Dilyniant

Gall myfyrwyr llwyddiannus symud ymlaen i’r cwrs Mynediad i Wasanaethau Adeiladu neu brentisiaeth mewn plymwaith, gwresogi, nwy neu ynni adnewyddadwy (ar yr amod eu bod wedi sicrhau lleoliad gwaith.) 

Gwybodaeth Ychwanegol

Rhaid i bob myfyriwr gyflenwi’r offer angenrheidiol i’w caniatáu i ddechrau/cwblhau gweithgareddau ystafell ddosbarth a gweithdy. Mae’r rhain yn cynnwys:
Deunydd ysgrifennu
Oferôls
Esgidiau
Sbectol diogelwch
Tâp mesur
Clo clwt (ar gyfer locer)
Mae’n bosibl y bydd cyllid ar gael ar gyfer yr eitemau hyn. Cysylltwch â’r adran gwasanaethau myfyrwyr i gael rhagor o fanylion.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No