Rheolaeth a Chynaliadwyedd Amgylcheddol (Tystysgrif/Diploma Atodol)

Trosolwg o’r Cwrs

Bwriad y cwrs blwyddyn hwn yw rhoi’r sgiliau i chi fonitro, ymchwilio a thrafod materion amgylcheddol lleol a byd-eang yn ogystal â chreu syniadau newydd ar gyfer y dyfodol.

Mae meysydd astudio’n cynnwys:

  • Egwyddorion Datblygiad Cynaliadwy
  • Poblogaethau Bywyd Gwyllt, Ecoleg a Chadwraeth
  • Cludiant Cynaliadwy
  • Ansawdd Dŵr
  • Cymunedau Cynaliadwy 
  • Technegau Gwaith Maes

Diweddarwyd Tachwedd 2019

Gofynion Mynediad

Caiff myfyrwyr eu hystyried yn ôl eu proffil TGAU cyffredinol, ond rhaid meddu ar radd C o leiaf mewn Mathemateg a Gwyddoniaeth.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs yn yr ystafell ddosbarth gyda chymysgedd o sesiynau theori ac ymarferol. Nid oes arholiadau gan fod pob modiwl astudio’n cael ei asesu trwy aseiniad (adroddiadau/nodiadau ymchwiliadau/cyflwyniadau ac ati).

Cyfleoedd Dilyniant

Amrywiaeth o gyrsiau prifysgol a llwybrau gyrfa gan gynnwys cadwraeth, rheoli peryglon, bioleg forol, ymchwil newid hinsawdd, ymgynghoriaeth amgylcheddol, cysylltiadau rhyngwladol, ymgynghoriaeth twristiaeth, dadansoddi llygredd a gwyddorau’r ddaear.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r Coleg yn talu am gostau holl deithiau gwaith maes gorfodol ond mae’n bosibl y bydd rhaid i chi dalu am deithiau maes dewisol.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No