Saesneg Llenyddiaeth

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y pwnc hwn yn eich annog i edrych yn agosach ar wahanol destunau ac i wneud cysylltiadau rhyngddynt. Fe’ch cyflwynir i rai o’r ffactorau cyd-destunol diddorol sydd wedi llunio gwaith ysgrifennu a gwahanol ddarlleniadau testunau.

Ym mlwyddyn un byddwch yn astudio Jane Eyre gan Charlotte Brontë, A Streetcar Named Desire gan Tennessee Williams a barddoniaeth Edward Thomas ac Alun Lewis. Ym mlwyddyn dau byddwch yn astudio The Merchant’s Prologue and Tale gan Chaucer a King Lear gan Shakespeare.

Byddwch hefyd yn cwblhau modiwl gwaith cwrs ar ddau destun rhyddiaith o wahanol gyfnodau.

Diweddarwyd Tachwedd 2019

Gofynion Mynediad

Bydd angen o leiaf saith gradd C neu uwch ar lefel TGAU gyda gradd B mewn Saesneg Llenyddiaeth a Saesneg Iaith.

Dull Addysgu’r Cwrs

Cewch eich addysgu gan ddau ddarlithydd, am bedair gwers yr wythnos, sef 4.5 awr ar gyfer myfyrwyr UG ac U2. Bydd asesiadau yn cynnwys aseiniadau wedi’u hamseru, cyflwyniadau a ffug arholiad adeg y Nadolig.

Ar Safon UG:
Uned  1 – Rhyddiaith a Dranma – arholiad 2 awr
Jane Eyre gan Charlotte Brontë ac A Streetcar Named Desire gan Tennessee Williams
Uned  2 – Barddoniaeth Ôl -1900 – arholiad 2 awr
Edward Thomas: Selected Poems ac Alun Lewis: Collected Poems.

Ar Safon Uwch
Uned  3 – Barddoniaeth cyn 1900 – arholiad 2 awr
The Merchant’s Prologue and Tale gan Geoffrey Chaucer
Uned  4 – Shakespeare – arholiad 2 awr
King Lear
Uned  5 – Astudio Rhyddiaith – Asesiad nad yw’n arholiad
Traethawd 3,000 o eiriau sy’n cymharu nofel a ysgrifennwyd cyn 2000 â nofel a ysgrifennwyd wedyn.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae Safon Uwch Saesneg Llenyddiaeth neu Safon Uwch Saesneg Iaith a Llenyddiaeth yn hanfodol i’r rhai a hoffai astudio Saesneg Llenyddiaeth ar lefel uwch, ond maent hefyd yn amhrisiadwy i newyddiadurwyr, athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn defnyddio geiriau yn hyderus.

Mae’r cwrs yn annog datblygu sgiliau defnyddiol a fydd yn gwella rhagolygon gyrfa neu addysg uwch: bydd technegau ysgrifennu traethodau yn gwella yn ogystal â’ch gallu i fynegi’ch hun ar lafar. Fodd bynnag, yn bwysicach efallai, gobeithiwn y byddwch hefyd yn datblygu diddordeb gydol oes mewn darllen a thrafod syniadau.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No