Sgiliau ar gyfer Byd Oedolion

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau personol, cymdeithasol a sgiliau byw’n annibynnol. Caiff myfyrwyr eu cefnogi’n llawn drwy gydol y diwrnod coleg, gan gynnwys cinio ac egwylion.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad penodol ar gyfer y cwrs hwn. Bydd y myfyrwyr sy’n gwneud cais yn cael eu gwahodd i ddod am gyfweliad anffurfiol a chwblhau asesiad cychwynnol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd myfyrwyr ar y cwrs hwn yn gweithio tuag at gymhwyster ASDAN. Gallai pynciau yn y cymhwyster hwn gynnwys coginio, TG, chwaraeon, rhifedd, llythrennedd, celf a chrefft, garddwriaeth, astudiaethau cymunedol, sgiliau personol, diogelwch personol ac iechyd a lles.

Ar brynhawn Gwener, bydd myfyrwyr yn cael cyfle i ddewis gweithgaredd cyfoethogi ar gyfer eu pynciau dewis – gallai hwn gynnwys garddio, dawns, harddwch, TG, chwaraeon, celf, siopa a chanu. Yn ystod pob gwers, bydd y ffocws ar gaffael a datblygu sgiliau’r myfyrwyr mewn cyfathrebu, llythrennedd, rhifedd a TGCh.

Bydd myfyrwyr hefyd yn cael cyfle i gymryd rhan mewn gwersi wythnosol yn y gymuned megis ymweliadau addysgol a gweithgareddau cymdeithasol.

Nid oes unrhyw arholiadau ffurfiol ar y cwrs hwn. Asesir y myfyrwyr trwy weithgareddau ymarferol – yn ogystal bydd disgwyl iddynt gwblhau amrywiol dystiolaeth portffolio er mwyn ennill eu cymhwyster ASDAN.

Cyfleoedd Dilyniant

Ar ôl cwblhau’r cwrs Sgiliau ar gyfer Byd Oedolion yn llwyddiannus bydd myfyrwyr yn cael cyfweliad a bydd eu cynnydd yn cael ei drafod.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No