Sgiliau ar gyfer Bywyd ESOL (Lefel 1)

Trosolwg o’r Cwrs

Bwriad y cwrs canolradd i uwch ganolradd hwn yw ychwanegu at wybodaeth weithredol dda y myfyrwyr o’r iaith Saesneg mewn sefyllfaoedd defnyddiol pob dydd.

Caiff amrywiaeth o sgiliau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu ei haddysgu.

Gofynion Mynediad

Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol ar fyfyrwyr. Dylai ymgeiswyr fod wedi cyrraedd lefel ganolradd.

Cyfleoedd Dilyniant

Gall myfyrwyr symud ymlaen i gyrsiau amrywiol ar draws y Coleg, arholiadau Caergrawnt, cyflogaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd rhaid i fyfyrwyr allu prynu gwerslyfr a deunyddiau e.e. ffeil/papur ac ati.


Dydd Llun i ddydd Gwener, 16 awr yr wythnos gyda TG a Dinasyddiaeth. Rhaid i bob ymgeisydd gadw portffolio o waith.

Gellir asesu Siarad a Gwrando ar wahân. I ennill y dyfarniad llawn, rhaid i fyfyrwyr gymryd pob elfen pan fyddant yn barod.

Bydd pob ymgeisydd yn datblygu portffolio ar gyfer asesu ar ddiwedd y cwrs.

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No