Sgiliau ar gyfer Bywyd ESOL (Lefel 1)

Amser llawn
Lefel 1
Llwyn y Bryn
Ymgeisiwch nawr

Trosolwg

Bwriad y cwrs canolradd i uwch ganolradd hwn yw ychwanegu at wybodaeth weithredol dda y myfyrwyr o’r iaith Saesneg mewn sefyllfaoedd defnyddiol pob dydd.

Caiff amrywiaeth o sgiliau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu ei haddysgu.

Gwybodaeth allweddol

Gofynion Mynediad

Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol ar fyfyrwyr. Dylai ymgeiswyr fod wedi cyrraedd lefel ganolradd.

Cyfleoedd Dilyniant

Gall myfyrwyr symud ymlaen i gyrsiau amrywiol ar draws y Coleg, arholiadau Caergrawnt, cyflogaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae ein cyrsiau newydd yn dechrau ym mis Medi. Byddwn yn asesu’r holl fyfyrwyr newydd cyn eu rhoi ar y cwrs iawn. E-bostiwch ni yn esol@gcs.ac.uk neu ffoniwch ni ar 01792 284021 i ymuno â’n cyrsiau.

 

Hoffech chi astudio'r cwrs hwn?

Ymgeisiwch nawr!