Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu [TGCh]

Trosolwg o’r Cwrs

Byddwch yn ennill y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i ddatrys amrywiaeth o broblemau yn y byd go iawn gan ddefnyddio dechnoleg a’r feddalwedd sydd ar gael.

Mae’r unedau astudio’n cynnwys:

  • Systemau gwybodaeth
  • Tasg cyflwyno gwybodaeth
  • Defnydd ac effaith TGCh
  • Prosiect cronfa ddata berthynol.

Diweddarwyd Tachwedd 2019

Gofynion Mynediad

Mae gradd C mewn TGAU mathemateg yn hanfodol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs yn yr ystafell ddosbarth gyda 4.5 awr o amser cyswllt ym Mlwyddyn 1 ar Safon UG ac ym Mlwyddyn 2 ar Safon U2. Bydd asesiad parhaus drwy gydol y flwyddyn trwy waith cwrs, profion yn y dosbarth a ffug arholiadau.

UG
INFO1 – arholiad 1.5 awr
INFO2 – arholiad 1.5 awr

U2
INFO3 – arholiad dwy awr
INFO4 – gwaith cwrs

Cyfleoedd Dilyniant

Yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, gallech symud ymlaen i’r cwrs HND Cyfrifiadura Cymhwysol

Mae Safon Uwch mewn TGCh yn sylfaen gadarn i lawer o bynciau eraill a gall hefyd arwain at yrfa arbenigol, prentisiaeth neu gwrs addysg uwch.

Mae cyfleoedd gyrfa yn bodoli yn y sector gan gynnwys cymorth TG, diogelwch TG, datblygu gwe, cyfrifiadura cwmwl, dadansoddi busnes a llawer mwy.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No