#ByddwchYnBarod ar gyfer y tymor arholiadau ac asesiadau

Yng Ngholeg Gŵyr Abertawe rydyn ni eisiau i chi deimlo eich bod yn cael digon o gymorth yn ystod y tymor arholiadau ac asesiadau a thu hwnt.

Rydyn ni wedi casglu adnoddau i’ch helpu i baratoi nawr, a rhai enghreifftiau o sut y byddwn ni’n eich cynorthwyo fel un o’n dysgwyr.

Pori drwy’r cyrsiau ac ymgeisio nawr

Supporting you through GCSEs

Eich cynorthwyo chi drwy arholiadau TGAU

Awgrymiadau, cyngor a gwybodaeth i’ch arwain drwy’r tymor arholiadau ac asesiadau ac ymlaen i’r lefel nesaf yn eich bywyd. 

Dysgu rhagor

 

Ellen Jones

Blaengynllunio – lluniwch amserlen adolygu lle gallwch chi groesi allan y gwaith rydych chi wedi’i wneud"

Ellen Jones
Cyn-fyfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe, sydd bellach yn astudio Seicoleg Arbrofol ym Mhrifysgol Rhydychen

 
Dan Bevan

Mae’n bwysig iawn darllen adroddiadau arholwyr oherwydd maen nhw’n amlinellu’r gwallau cyffredin y mae ymgeiswyr yn eu gwneud"

Dan Bevan
Cyn-fyfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe, sydd bellach yn gyfrifydd dan hyfforddiant gyda Bevan Buckland LLP

 
Jessica Jones

Dechreuwch bob dydd gyda brecwast. Mae ymchwil yn dangos bod hepgor brecwast yn lleihau’ch sylw a'ch gallu i gofio gwybodaeth. Mae'n paratoi'ch corff ar gyfer y diwrnod ac yn roi egni i chi adolygu."

Jessica Jones
Arweinydd Gweithgareddau a Lles GCS

 
Hisham Saeed

Astudiwch fel grŵp gyda’ch ffrindiau gorau oherwydd bydd hyn yn eich helpu i gael mwy o wybodaeth gan gynnwys gwybodaeth gyffredinol"

Hisham Saeed
Myfyriwr sy’n astudio cyrsiau Safon Uwch mewn bioleg, cemeg a mathemateg yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

 
Joshua Jordan

Cydbwyswch eich pynciau. Neilltuwch bynciau gwahanol i ddiwrnodau adolygu gwahanol, a gwnewch yn siŵr bod gennych ddigon o amser ar gyfer popeth rydych am ei adolygu. Cydbwyswch yr amser sydd gennych rhwng eich pynciau. Peidiwch ag esgeuluso pynciau neu bynciau sy'n arbennig o hawdd neu anodd i chi."

Joshua Jordan
Arweinydd Ymgysylltu â Dysgwyr a Datblygiad Personol

 
Jessica Jones

Byddwch yn actif. Wrth wneud ymarfer corff mae'ch corff yn rhyddhau serotonin, yr hormon sy'n eich gwneud chi'n hapus. Mae mynd ar deithiau cerdded byr, ymarfer yoga a dilyn trefn ymarfer corff  egniol 5 munud i gyd yn ffyrdd o dorri sesiynau adolygu a gwella canolbwyntio."

Jessica Jones
Arweinydd Gweithgareddau a Lles GCS

 
Ellen Jones

Gwnewch y mwyaf o apiau adolygu fel RemNote a Quizlet"

Ellen Jones
Cyn-fyfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe, sydd bellach yn astudio Seicoleg Arbrofol ym Mhrifysgol Rhydychen

 
Dan Bevan

Ewch i sesiynau adolygu a gofyn llawer o gwestiynau os nad ydych chi’n deall rhywbeth"

Dan Bevan
Cyn-fyfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe, sydd bellach yn gyfrifydd dan hyfforddiant gyda Bevan Buckland LLP

 
Joshua Jordan

Yn ystod arholiadau, darllenwch drwy'r holl gyfarwyddiadau a chwestiynau a gweithiwch allan yr amseriadau ar gyfer pob un. Os byddwch yn sownd ar un cwestiwn, gadewch amser i ddod yn ôl ato yn nes ymlaen"

Joshua Jordan
Arweinydd Ymgysylltu â Dysgwyr a Datblygiad Personol

 
 

 

Lefel nesa!

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu hyb cynnwys gyda phopeth sydd angen i chi ei wybod i’ch arwain drwy dymor arholiadau ac asesiadau 2022.

Dysgu rhagor

Lefel nesa!
Cuddio
Preparing for college

Paratoi ar gyfer Coleg

Dysgu rhyngweithiol i’ch helpu i baratoi ar gyfer astudio yn y Coleg, yn ogystal â theithiau Realiti Rhithwir, cyngor ar les a mwy. 

Dysgu rhagor

Mae Openclass yn borth lle gallwch ddod o hyd i adnoddau i’ch helpu i baratoi ar gyfer eich cwrs newydd yng Ngholeg Gŵyr Aberetawe. Mae’n cynnwys dysgu rhyngweithiol, darllen pellach, adnoddau i’ch helpu i wella’ch sgiliau digidol a lles, a theithiau realiti rhithwir o gwmpas y Coleg. 

Dysgu rhagor

Cuddio
Supporting our students

Cynorthwyo ein myfyrwyr

Darganfod y ffyrdd y byddwn ni’n eich cynorthwyo fel myfyriwr pan fyddwch chi’n astudio gyda ni.

Dysgu rhagor

Mae gennym amrywiaeth o gymorth ar gyfer y tymor arholiadau ac asesiadau i’r rhai sy’n penderfynu astudio gyda ni:

Cuddio

 

Pori drwy’r cyrsiau ac ymgeisio nawr