Gweithio i ni

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn ceisio bod yn gyflogwr o ddewis yn yr ardal ac felly rydym wedi datblygu amrywiaeth o fuddion gwych i staff gan gynnwys:

Gwyliau

  • Gwyliau blynyddol hael
  • Staff Addysgu - 46 diwrnod ynghyd â gwyliau banc a hyd at 5 diwrnod effeithlonrwydd dros y Nadolig
  • Staff Cymorth - 28 - 32 diwrnod ynghyd â gwyliau banc a hyd at 5 diwrnod effeithlonrwydd dros y Nadolig

Pensiynau

Aelodaeth o'r gampfa â disgownt sylweddol

Mae stiwdio cyflyru llawn offer yng Nghanolfan Chwaraeon Tycoch gyda dringwyr traed, melinau traed, beiciau, pwysau rhydd, peiriannau rhwyfo a hyfforddwyr eliptigol. Mae ystafell bŵer gennym a lle bocsio, neuadd chwaraeon amlbwrpas a chyrtiau sboncen. Yn ogystal cynigiwn raglen o ddosbarthiadau gan gynnwys Troelli, Hyfforddiant Cylchol a Pilates, a chodir £2.50 y dosbarth. Mae'r cyfan yn cael ei gynnig am ffi aelodaeth flynyddol hynod gystadleuol o £60 y flwyddyn.

Rhaglen Cymorth i Weithwyr

Mae gwasanaeth cyngor a chymorth ar gael i staff y Coleg 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn. Mae'r gwasanaeth yn rhad ac am ddim i staff ei ddefnyddio pryd bynnag y mae ei angen arnynt. Mae'r cymorth a ddarperir yn cynnwys cyngor cyfreithiol a llesiant yn ogystal â gwasanaeth cwnsela.

Buddion ychwanegol yn cynnwys:

  • Cyflogau cystadleuol
  • Oriau gweithio hyblyg
  • Ymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywiaeth
  • Cynllun talebau gofal plant
  • Cynllun beicio i'r gwaith
  • Cynllun arian gofal iechyd
  • Cyfleoedd astudio â disgownt ar raglenni Mynediad y Coleg, triniaethau a chyfleusterau therapi cyfannol a holisteg.