Gweledigaeth a Gwerthoedd

Gweledigaeth Coleg Gŵyr Abertawe yw: Bod y dewis goran i ddysgwyr.

I gyflawni hyn byddwn yn:

  • Darparu’r arweinyddiaeth orau
  • Darparu’r profiad dysgu gorau
  • Cyflogi’r staff gorau
  • Cynnig y cwricwlwm gorau
  • Cynnig y gwerth gorau am arian
  • Bod y coleg gorau i weithio iddo
  • Darparu’r gwasanaethau gorau i gyflogwyr
  • ​Darparu’r cyfleoedd gorau

Gwerthoedd Craidd

Bydd gweledigaeth y coleg wedi’i seilio ar ddatblygu diwylliant cryf a chadarnhaol a bydd hyn yn seiliedig ar y gwerthoedd craidd canlynol:

Coleg Gŵyr Abertawe Cynllun Strategol