Gweledigaeth a Gwerthoedd

Cenhadaeth y Coleg
Ysbrydoli a chefnogi ein dysgwyr i gyflawni eu potensial trwy ddarparu addysg a hyfforddiant o’r ansawdd gorau.

Gweledigaeth y Coleg
Bod y dewis gorau i ddysgwyr. 

Gwerthoedd Craidd

Coleg Gŵyr Abertawe Cynllun Strategol 2020_2024

13/4/2022