Gradd Sylfaen mewn Rheoli Digwyddiadau

Trosolwg o’r Cwrs

Hyd: Dwy flynedd
Mae’r cwrs rhyngweithiol hwn yn cyfuno theori ac ymarfer. Cewch gyfle i ganolbwyntio ar egwyddorion rheoli allweddol dylunio digwyddiadau, cynllunio, darparu adnoddau, rheoli a marchnata.

Bydd y cyfuniad o theori a chyfleoedd ymarferol trwy ddylunio digwyddiadau creadigol a lleoliad gwaith yn datblygu eich gwybodaeth academaidd o egwyddorion busnes a digwyddiadau allweddol. Gall y cwrs hwn ddarparu mynediad at ystod o gyfleoedd cyflogaeth yn ogystal â hunangyflogaeth.

Diweddarwyd Medi 2020

Gofynion Mynediad

Meini Prawf Mynediad:

Tariff UCAS

48 pwynt

Safon Uwch

DD - EEE

BTEC Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 3

PPP

Mynediad i Ddiploma AU

Pas

BTEC Diploma Cenedlaethol Lefel 3

MP

Dull Addysgu’r Cwrs

Blwyddyn un – mae modiwlau Lefel 4 yn cynnwys:

 • Digwyddiadau yn eu cyd-destun
 • Portffolio personol a phroffesiynol
 • Rheoli digwyddiadau a lletygarwch
 • Egwyddorion marchnata
 • Yr amgylchedd busnes byd-eang

Blwyddyn dau – mae modiwlau Lefel 5 yn cynnwys:

 • Profiadau marchnata
 • Dylunio digwyddiadau creadigol
 • Cynhyrchu digwyddiadau byw
 • Rheoli busnes digwyddiadau, lletygarwch neu dwristiaeth

Mae’r cwrs yn seiliedig ar ddarlithoedd a lleoliadau ac fe’i hasesir trwy arholiadau, ysgrifennu ymarferol, adroddiadau, cyflwyniad a chymhwyso egwyddorion rheoli digwyddiadau yn ymarferol.

Cyfleoedd Dilyniant

Ar ôl cwblhau’r elfennau a addysgir a’r lleoliad, bydd cyfleoedd i symud ymlaen i gwrs llawn BA (Anrh) Rheoli Digwyddiadau ym Mhrifysgol Swydd Gaerloyw.

Gwybodaeth Ychwanegol

Achrediad Dysgu Blaenorol

Mae’n bosibl y bydd myfyrwyr yn gallu gwneud cais am gydnabyddiaeth o ddysgu profiadol y maent wedi ymgymryd ag ef yn y gorffennol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn https://www.glos.ac.uk/information/knowledge-base/what-is-accreditation-of-prior-learning/

Y ffioedd ar gyfer y cwrs hwn yw £7,500* y flwyddyn. Gwybodaeth bellach ar gyfer Cymru: http://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

*Sylwch fod y ffioedd dysgu a nodir ar gyfer blwyddyn academaidd 20/21 a gallent gynyddu ar gyfer blynyddoedd astudio yn y dyfodol. Ewch i wefan y brifysgol i gael rhagor o wybodaeth.

Bwrsari Coleg £1,000 y flwyddyn (yn amodol ar ddilyniant boddhaol).

Mae’n bosibl y bydd costau ychwanegol cysylltiedig â’r cwrs hwn, h.y.:

 • teithio i ac o’r Coleg, neu’r lleoliad
 • costau llungopïo, deunydd ysgrifennu ac offer (e.e. ffyn USB)
 • argraffu a rhwymo
 • gynau ar gyfer seremonïau graddio

Cod UCAS: N823 (rhaid i chi wneud cais drwy god sefydliad Prifysgol Swydd Gaerloyw - G50)

Lleoliad(au):
Tycoch
Sketty Hall
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
No