Mae’r cyrsiau galwedigaethol hyn mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant ac mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar gael ar amrywiaeth o lefelau, gan roi modd i fyfyrwyr astudio ar lefel sy’n briodol iddynt.

Mae cyrsiau rhan-amser yn cynnwys Gofal, Dysgu a Datyblygiad Plant sy’n dechrau ar Lefel 2 ac sy’n symud ymlaen at Radd Sylfaen. Rydym hefyd yn cynnig cwrs Iaith Arwyddion ar Lefel 1.