Os ydych yn dda gyda phobl ac yn chwilio am yrfa lewyrchus, byddai’r sector iechyd a gofal cymdeithasol yn gweddu i chi i’r dim – mae llwybrau gyrfa posibl yn cynnwys nyrs feithrin, nani, gweithiwr cymdeithasol neu ofalwr.

Rydym yn cynnig Safon Uwch Iechyd a Gofal Cymdeithasol, amrywiaeth o gyrsiau galwedigaethol o Lefel 1 hyd at Lefel 3 ac amrywiol opsiynau prentisiaeth hefyd.

Gallech aros yng Ngholeg Gŵyr Abertawe hyd yn oed i ddilyn eich cwrs AU – ar hyn o bryd rydym yn cynnig Graddau Sylfaen mewn Gofal a Chymorth; Addysg, Dysgu a Datblygiad; a Phlentyndod Cynnar.

Hyfforddwr Gyrfa

Archwiliwch yrfaoedd posibl a chynllunio ar gyfer eich dyfodol

Rhagor o wybodaeth