Bydd nifer o’r cyrsiau Safon Uwch yn y categori hwn yn newydd i fyfyrwyr – hynny yw, ni fyddan nhw wedi bod ar gael ar lefel TGAU – a dyna pam y dylech chi edrych arnyn nhw’n fanwl. Efallai y byddwch chi’n dod o hyd i’r union bwnc roeddech chi’n chwilio amdano. Er enghraifft, mae’r myfyrwyr sy’n mwynhau Hanes yn aml yn cael eu denu i bynciau fel Hanes yr Hen Fyd a Gwareiddiad Clasurol.

Hyfforddwr Gyrfa

Archwiliwch yrfaoedd posibl a chynllunio ar gyfer eich dyfodol

Rhagor o wybodaeth