Proses Ymgeisio Myfyrwyr Rhyngwladol

Dilynwch y pum cam hyn i wneud cais i astudio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

 1. Llenwch a chyflwynwch ffurflen gais ar-lein neu lawrlwytho, llenwi, cadw ac e-bostio ffurflen gais i international@gcs.ac.uk
 2. E-bostiwch y dogfennau canlynol i international@gcs.ac.uk
 • Copi lliw o dudalen llun eich pasport
 • Trawsgrifiadau academaidd dros y 2 flynedd ddiwethaf (a gyfieithwyd i’r Saesneg ac wedi’u llofnodi a’u stampio gan eich ysgol)
 • IELTS ar gyfer tystysgrif UKVI (os ar gael adeg gwneud cais)
 • Dogfennau ategol (tystlythyrau, tystysgrifau cyflawniad academaidd/personol ac ati)
 1. Yna byddwn yn trefnu cyfweliad Skype i drafod eich cais.
 2. Os bydd eich cais yn cael ei gymeradwyo, byddwn yn rhoi cynnig amodol i chi.
 3. Os byddwch yn derbyn ac yn bodloni ein hamodau, byddwn yn rhoi rhif Cadarnhad Derbyn i Astudio (CAS) i chi a fydd ei angen arnoch ar gyfer eich cais fisa myfyriwr UKVI*.

*Byddwn yn rhoi CAS i chi dim ond os:

 • Rydych wedi diwallu gofynion mynediad academaidd y Coleg
 • Rydych wedi talu’r swm o ffioedd dysgu y gofynnwyd amdano ar eich cynnig amodol
 • Rydych yn gwneud cais o fewn 3 mis o ddyddiad dechrau’ch cwrs
 • Rydych wedi rhoi tystiolaeth i ni eich bod yn diwallu gofynion cais fisa myfyriwr UKVI h.y. prawf o gyllid cynhaliaeth ac archwiliadau iechyd (os yw’n briodol).