Swyddi Cyfredol / Current Jobs

Yng ngoleuni’r sefyllfa COVID-19 bresennol, gallwn eich sicrhau y bydd ein prosesau recriwtio a dethol yn cael eu rheoli yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth ar bellhau cymdeithasol. Felly byddwn yn ymdrechu i gynnal y rhan fwyaf o’n cyfweliadau a’n profion dethol o bell. Mae ein tîm yn gweithio i ddod â’r gwasanaeth gorau posibl i chi ac rydym wrth law os bydd angen unrhyw gymorth arnoch. Cysylltu â ni: HR@gcs.ac.uk

In light of the current COVID-19 situation, please be reassured that our recruitment and selection processes will be managed in accordance with Government guidance on social distancing. We will therefore endeavour to conduct the majority of our interviews and selection tests remotely. Our team is working to bring you the best possible service and we are on hand should you require any assistance. Contact us: HR@gcs.ac.uk

 
Sign up for Job Alerts