Ieithoedd

 

Mae dysgu iaith newydd, neu wella’r sgiliau sydd eisoes gennych, yn ddiddorol ac yn ysgogol. Mae cymhwyster mewn ieithoedd yn gallu arwain at amrywiaeth o yrfaoedd fel cyfieithu, rheoli gwesty, marchnata a chysylltiadau cyhoeddus neu newyddiaduraeth.

Rydym yn cynnig cyrsiau Safon Uwch amser llawn mewn Saesneg, Cymraeg, Ffrangeg a Sbaeneg ac mae myfyrwyr wedi symud ymlaen i brifysgolion ledled y DU a thramor.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cwrs rhan-amser, cynigiwn gyrsiau Ffrangeg i Ddechreuwyr a Sbaeneg i Ddechreuwyr yn ogystal â modiwlau Ffrangeg amrywiol ar-lein.

Dylai’r rhai sydd am astudio cwrs Cymraeg edrych ar gyrsiau Cymraeg Prifysgol Abertawe

Hyfforddwr Gyrfa

Archwiliwch yrfaoedd posibl a chynllunio ar gyfer eich dyfodol

Rhagor o wybodaeth

Penderfynais i ymuno â’r dosbarth Sbaeneg i Ddechreuwyr oherwydd bod gennym eiddo yn Sbaen a hoffwn allu siarad â phobl yn well pan fyddwn ar ein gwyliau. Dw i’n edrych ymlaen at fynd bob wythnos a dw i wedi cwrdd â phobl wych yn y dosbarth. Byddwn i’n ei argymell yn gryf! "

Tracey Glover, Sbaeneg i Ddechreuwyr.

Katherine Rees