Mae eich llyfrgell y rhan bwysig o’ch bywyd Coleg. Er nad ydym yn cynnig gwasanaethau wyneb yn wyneb, gallwch gael gafael ar ein llyfrau ar-lein trwy ddefnyddio’n gwasanaeth Clicio a Chasglu. Trwy wneud hyn, gallwch gyrchu ein hystod eang o adnoddau electronig, gan gynnwys eLyfrau, eGyfnodolion, eBapurauNewydd a chronfeydd data arbenigol. Bydd ein tîm ymroddedig o Gynghorwyr Llyfrgell yn parhau i gynnig cymorth ichi gyda’ch astudiaethau ar Teams, Office 365 neu e-bost.

Dysgwch fwy am wasanaethau ac adnoddau ein Llyfrgell isod.

Yr hyn mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

“Mae’r staff bob amser yn gymwynasgar ac yn fwy na pharod i gynnig cymorth”

“Mae’r llyfrgell wedi bod o gymorth mawr i mi eleni. Bydda i’n gweld eisiau’r lle pan fydd fy nghwrs yn gorffen”

“Mae staff y llyfrgell mor anhygoel o gyfeillgar ac mae’r llyfrgell yn gyffredinol yn lle gwych i astudio ynddo"

“Dw i’n gwerthfawrogi’n fawr yr holl waith rydych chi’n ei wneud i wneud y llyfrgell yn lle gwych i weithio ynddo”

“Diolch yn fawr staff llyfrgell Coleg Gŵyr Abertawe am eich holl help”

Mwy na llyfrgell

  • Lleoedd dysgu hyblyg
  • Mynediad i gyfrifiaduron personol, cael benthyg gliniaduron, argraffu a chopïo
  • Amrywiaeth eang o adnoddau
  • Sesiynau sgiliau llyfrgell mewn grwpiau
  • Wifi am ddim
  • Staff gwybodus a chefnogol
  • Cymorth un i un drwy’ch taith ymchwil
  • Mynediad 24/7 i adnoddau electronig
  • Parthau dysgu y gellir eu neilltuo
  • Siop bapurach
 

Eich llyfrgelloedd

Tycoch Library


Tycoch
01792 284133

Gorseinon Library


Gorseinon
01792 890731

Llwyn Y Bryn Library


Llwyn Y Bryn
01792 284335

Llwyn Y Bryn Library


University Centre (Tycoch)
01792 284172

 

E-bost: library@gcs.ac.uk

Tudalen Moodle y Llyfrgell

Moodle link

Cwestiynau am y Llyfrgell

Ydw i’n gallu defnyddio’r Llyfrgell?

Ar hyn o bryd, nid oes modd i fyfyrwyr astudio yn ein Llyfrgelloedd heb fwcio ymlaen llaw, fodd bynnag, caniateir i chi bori trwy’r llyfrau. Gall myfyrwyr fwcio Cyfrifiadur neu fan astudio trwy Click n Click.

Sut ydw i’n benthyg llyfrau?

Rydym yn cynnig gwasanaeth Clicio a Chasglu, lle gallwch gadw llyfrau ar-lein. Ewch i Chwilio’r Llyfrgell ar Moodle, a byddwch yn cael opsiwn i gadw llyfr trwy fewngofnodi gyda’ch enw defnyddiwr a chyfrinair Coleg. Byddwch yn derbyn ebost pan fydd eich eitemau’n barod i’w casglu. Bydd modd ichi eu casglu o gampws eich Llyfrgell.

Sut ydw i’n dychwelyd llyfrau?

Gall myfyrwyr ddychwelyd llyfrau i unrhyw un o’r Llyfrgelloedd.

Ydw i’n gallu adnewyddu dyddiad dychwelyd fy llyfrau gartref?

Gallwch adnewyddu dyddiad dychwelyd eich llyfrau drwy fynd i Chwilio’r Llyfrgell ar Moodle. Defnyddiwch eich manylion Coleg i fewngofnodi.

Oes gen i fynediad at e-Lyfrau?

Oes, gallwch ddod o hyd i e-Lyfrau drwy ddefnyddio  Chwilio’r Llyfrgell ar Moodle. Cliciwch Darllenwch fi a mewnbynnwch eich manylion mewngofnodi. Efallai hefyd y byddwch yn dod o hyd i e-Lyfrau perthnasol ar dudalen Moodle eich Cwrs.

Ydw i’n gallu cyrchu unrhyw adnoddau electronig eraill?

Ydych, mae gennym adnoddau electronig megis e-Lyfrau, e-Gyfnodolion, cronfeydd data arbenigol a Theledu CGA ar gael ar y Llyfrgell Ar-lein/e-Adnoddau 24/7 . Bydd angen i chi fewngofnodi gyda’ch manylion Coleg i ddefnyddio’r adnoddau.

Ydw i’n gallu cael cymorth gan y Llyfrgell?

Ar hyn o bryd nid ydym yn cynnig cymorth wnyeb yn wyneb, dim ond cefnogaeth ar-lein gydag un o’n Ymgynghorwyr Llyfrgell. Gallwch wneud hyn trwy gysylltu â nhw trwy eich Tîm Cwrs neu ar Office 365 drwy ddefnyddio Bwcio Llyfrgellydd. Yno hefyd fe allwch gael gafael ar restr o’r holl feysydd y gallwn eich cefnogi chi gyda nhw.

Sut ydw i’n cysylltu â’r Llyfrgell?

Gallwch gysylltu â’ch llyfrgell drwy e-bostio library@gcs.ac.uk neu ffonio:

Llyfrgell Tycoch: 01792 284133
Llyfrgell Gorseinon: 01792 892231
Llyfrgell  Canolfan y Brifysgol: 01792284072
Llyfrgell Llywn y Bryn: 01792 284335

Rydyn ni hefyd ar y cyfryngau cymdeithasol: Facebook (Gower College Swansea Library Services), Twitter (GCSLibrary) ac Instagram (gowercollege_library). 

Beth yw oriau agor y Llyfrgell?

Llwyn y Bryn  
Oriau Agor:  

Dydd Llun, Dydd Mercher, Dydd Iau 8:30am - 4:30pm
Dydd Mawrth :8:30am - 8:00pm
Dydd Gwener 8:30am - 4:00pm 

Tycoch  
Oriau Agor: 

Dydd Llun a dydd Mercher 8:30am - 4:30pm 
Dydd Mawrth a dydd Iau 8:30am - 7:00pm 
Dydd Gwener 8:30am - 4:00pm 

Gorseinon  
Oriau Agor: 

Dydd Llun - dydd Gwener 8:30am - 4:30pm

Llyfrgell Canolfan y Brifysgol (Tycoch)  
Oriau Agor: 

Dydd Llun 8:30am - 4:30pm
Dydd Mawrth, Mercher ac Iau 8:30am - 9:00pm
Dydd Gwener 8:30 - 4:00pm

Hoffi ni ar Facebook

Like us