Mae’ch Llyfrgell yn rhan bwysig o fywyd y Coleg. Mae gennym bum llyfrgell yn y Coleg: Gorseinon; Tycoch; Llwyn y Bryn yn ogystal â llyfrgelloedd AU yn Nhycoch a Phlas Sgeti.

Mae ein llyfrgelloedd yn lleoedd poblogaidd iawn i ddod o hyd i le astudio neu ddarganfod llyfrau sy’n gysylltiedig â’ch dysgu yn uniongyrchol. Mae gennym gyfoeth o adnoddau electronig hefyd, gan gynnwys e-Lyfrau, e-Gyfnodolion ac e-Bapurau Newydd ac e-adnoddau arbenigol nad ydynt ar gael drwy Gwgl.

Mae Ymgynghorydd Llyfrgell ar bob safle i’ch helpu gyda’ch astudiaethau. Mae ein Hymgynghorwyr ar gael wyneb yn wyneb, ar Teams neu ar e-bost. Gallan nhw eich helpu gyda phob agwedd ar eich gwaith: o ddod o hyd i wybodaeth i gyfeirnodi neu brawfddarllen eich aseiniad.

Dysgwch fwy am wasanaethau ac adnoddau ein Llyfrgell isod.

Yr hyn mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

“Mae’r staff bob amser yn gymwynasgar ac yn fwy na pharod i gynnig cymorth”

“Mae’r llyfrgell wedi bod o gymorth mawr i mi eleni. Bydda i’n gweld eisiau’r lle pan fydd fy nghwrs yn gorffen”

“Mae staff y llyfrgell mor anhygoel o gyfeillgar ac mae’r llyfrgell yn gyffredinol yn lle gwych i astudio ynddo"

“Dw i’n gwerthfawrogi’n fawr yr holl waith rydych chi’n ei wneud i wneud y llyfrgell yn lle gwych i weithio ynddo”

“Diolch yn fawr staff llyfrgell Coleg Gŵyr Abertawe am eich holl help”

Mwy na llyfrgell

  • Lleoedd dysgu hyblyg
  • Mynediad i gyfrifiaduron personol, cael benthyg gliniaduron, argraffu a chopïo
  • Amrywiaeth eang o adnoddau
  • Sesiynau sgiliau llyfrgell mewn grwpiau
  • Wifi am ddim
  • Staff gwybodus a chefnogol
  • Cymorth un i un drwy’ch taith ymchwil
  • Mynediad 24/7 i adnoddau electronig
  • Parthau dysgu y gellir eu neilltuo
  • Siop bapurach
 

Eich llyfrgelloedd

Tycoch Library


Tycoch
01792 284133

Gorseinon Library


Gorseinon
01792 890731

Llwyn Y Bryn Library


Llwyn Y Bryn
01792 284335

Llwyn Y Bryn Library


University Centre (Tycoch)
01792 284172

 

E-bost: library@gcs.ac.uk

Tudalen Moodle y Llyfrgell

Moodle link

Cwestiynau am y Llyfrgell

Ydw i’n gallu defnyddio’r Llyfrgell?

Mae ein Llyfrgelloedd bellach ar agor yn llawn a gallwch chi ddefnyddio’r gofodau heb gadw lle.

Sut ydw i’n benthyg llyfrau?

Gallwch bori am lyfrau neu gadw llyfrau wrth gefn a benthyca ar-lein ym mhob Llyfrgell (ac eithrio Plas Sgeti)

Sut ydw i’n dychwelyd llyfrau?

Gall myfyrwyr ddychwelyd llyfrau i unrhyw un o’r Llyfrgelloedd.

Ydw i’n gallu adnewyddu dyddiad dychwelyd fy llyfrau gartref?

Gallwch adnewyddu dyddiad dychwelyd eich llyfrau drwy fynd i Chwilio’r Llyfrgell ar Moodle. Defnyddiwch eich manylion Coleg i fewngofnodi.

Oes gen i fynediad at e-Lyfrau?

Oes, gallwch ddod o hyd i e-Lyfrau drwy ddefnyddio  Chwilio’r Llyfrgell ar Moodle. Cliciwch Darllenwch fi a mewnbynnwch eich manylion mewngofnodi. Efallai hefyd y byddwch yn dod o hyd i e-Lyfrau perthnasol ar dudalen Moodle eich Cwrs.

Ydw i’n gallu cyrchu unrhyw adnoddau electronig eraill?

Ydych, mae gennym adnoddau electronig megis e-Lyfrau, e-Gyfnodolion, cronfeydd data arbenigol a Theledu CGA ar gael ar y Llyfrgell Ar-lein/e-Adnoddau 24/7 . Bydd angen i chi fewngofnodi gyda’ch manylion Coleg i ddefnyddio’r adnoddau.

Ydw i’n gallu cael cymorth gan y Llyfrgell?

Mae ein Cynghorwyr Llyfrgell yn cynnig cymorth wyneb yn wyneb ac ar-lein. Gallwch chi wneud hynny drwy gysylltu â nhw drwy’ch Tîm Cwrs ar Office 365 neu drwy drefnu apwyntiad ar-lein gan ddefnyddio’r gwasanaeth Bwcio Llyfrgellydd. Yno byddwch chi hefyd yn gweld rhestr o’r holl feysydd y gallwn ni eich helpu chi gyda nhw.

Sut ydw i’n cysylltu â’r Llyfrgell?

Gallwch gysylltu â’ch llyfrgell drwy e-bostio library@gcs.ac.uk neu ffonio:

Llyfrgell Tycoch: 01792 284133
Llyfrgell Gorseinon: 01792 892231
Llyfrgell  Canolfan y Brifysgol: 01792284072
Llyfrgell Llywn y Bryn: 01792 284335

Rydyn ni hefyd ar y cyfryngau cymdeithasol: Facebook (Gower College Swansea Library Services), Twitter (GCSLibrary) ac Instagram (gowercollege_library). 

Beth yw oriau agor y Llyfrgell?

Llwyn y Bryn  
Oriau Agor:  

Dydd Llun a Dydd Mercher 8:30am – 4:30pm
Dydd Mawrth a Dydd Iau 8:30am – 7:00pm
Dydd Gwener 8:30am – 4:00pm

Tycoch  
Oriau Agor: 

Dydd Llun a dydd Mercher 8:30am - 4:30pm 
Dydd Mawrth a dydd Iau 8:30am - 7:00pm 
Dydd Gwener 8:30am - 4:00pm 

Gorseinon  
Oriau Agor: 

Dydd Llun - dydd Gwener 8:30am - 4:30pm

Llyfrgell Canolfan y Brifysgol (Tycoch)  
Oriau Agor: 

Dydd Llun 8:30am - 4:30pm
Dydd Mawrth, Mercher ac Iau 8:30am - 9:00pm
Dydd Gwener 8:30 - 4:00pm