Mae eich llyfrgell yn rhan bwysig o fywyd coleg. Rydym yn eich gwahodd i ymweld â’r llyfrgell (ei safle ffisegol a’i safle rhithwir), i archwilio’r amrywiaeth o adnoddau a chymorth a ddarparwn. Mae staff profiadol a chyfeillgar yn rhoi cymorth drwy’ch taith ymchwil, ac yn sicrhau ar yr un pryd bod eich llyfrgell yn amgylchedd dysgu braf.

PWYSIG: From the 24th March 2020, the Library services will be available online only. A list of the most important electronic resources for students is available here: View Library e-Resources

Yr hyn mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

“Mae’r staff bob amser yn gymwynasgar ac yn fwy na pharod i gynnig cymorth”

“Mae’r llyfrgell wedi bod o gymorth mawr i mi eleni. Bydda i’n gweld eisiau’r lle pan fydd fy nghwrs yn gorffen”

“Mae staff y llyfrgell mor anhygoel o gyfeillgar ac mae’r llyfrgell yn gyffredinol yn lle gwych i astudio ynddo"

“Dw i’n gwerthfawrogi’n fawr yr holl waith rydych chi’n ei wneud i wneud y llyfrgell yn lle gwych i weithio ynddo”

“Diolch yn fawr staff llyfrgell Coleg Gŵyr Abertawe am eich holl help”

Mwy na llyfrgell

  • Lleoedd dysgu hyblyg
  • Mynediad i gyfrifiaduron personol, cael benthyg gliniaduron, argraffu a chopïo
  • Amrywiaeth eang o adnoddau
  • Sesiynau sgiliau llyfrgell mewn grwpiau
  • Wifi am ddim
  • Staff gwybodus a chefnogol
  • Cymorth un i un drwy’ch taith ymchwil
  • Mynediad 24/7 i adnoddau electronig
  • Parthau dysgu y gellir eu neilltuo
  • Siop bapurach
 

Eich llyfrgelloedd

Tycoch Library


Tycoch
01792 284133

Gorseinon Library


Gorseinon
01792 890731

Llwyn Y Bryn Library


Llwyn Y Bryn
01792 284335

Llwyn Y Bryn Library


University Centre (Tycoch)
01792 284172

 

E-bost: library@gowercollegeswansea.ac.uk

Tudalen Moodle y Llyfrgell

Moodle link

Cwestiynau am y Llyfrgell

Pam mae angen Carden Adnabod Myfyriwr arna i?

Mae gan bob myfyriwr garden adnabod myfyriwr. Mae’n rhoi modd i chi ddefnyddio’r cyfrifiaduron personol yn y coleg, cyfleusterau argraffu a chopïo a chael benthyg eitemau o unrhyw lyfrgell (bydd ei angen arnoch ar gyfer pob ymweliad).

Oes rhaid i mi fod yn fyfyriwr yn y coleg i ddefnyddio’r llyfrgelloedd?

Nac oes. Os ydych yn aelod o unrhyw lyfrgell yn Ne-orllewin Cymru a Chanolbarth Cymru, caniateir i chi ddefnyddio ein llyfrgelloedd a chael benthyg llyfrau.

Dw i am gael benthyg llyfrau. Am faint galla i eu cadw?

Caniateir i bob myfyriwr fenthyca hyd at 8 eitem (gan gynnwys 2 DVD). Mae’r rhan fwyaf o lyfrau yn fenthyciadau 3 wythnos, ond mae rhai teitlau poblogaidd yn fenthyciadau 1 wythnos.

Mae’r llyfr dw i am ei fenthyca ar gampws gwahanol. Oes rhaid i mi deithio i’w gael?

Dim o gwbl. Byddwn yn dod â’r llyfr i chi! Os oes unrhyw lyfr mewn llyfrgell ar gampws gwahanol, gallwn sicrhau y byddwch yn ei gael o fewn tua 24 awr.

Gwelais i e-lyfr yng nghanlyniadau Chwilio’r Llyfrgell ac mae’n gofyn i mi am Enw Defnyddiwr a Chyfrinair. Beth ydyn nhw?

Pan fyddwch am gyrchu unrhyw adnodd electronig, eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair yw’r un fath â’r un rydych yn ei ddefnyddio i fewngofnodi i gyfrifiadur personol.

Mae Ymgynghorydd Llyfrgell yn gallu fy helpu gyda beth?

Yn eich llyfrgelloedd mae staff profiadol a chymwysedig i’ch helpu gyda’ch ymchwil. Sut ydw i’n trefnu sesiwn gydag Ymgynghorydd Llyfrgell?

Mae rhaid i mi argraffu aseiniad mewn lliw. Alla i wneud hyn?

Gallwch, mae gennym argraffwyr/llungopïwyr du a gwyn a lliw. Pan fyddwch yn derbyn eich cerdyn adnabod myfyriwr bydd credyd o £1 arno i’w defnyddio. Gallwch brynu rhagor o gredydau.

Rhaid i mi ddychwelyd llyfrau ond dw i’n methu â dod i mewn i’r coleg. Alla i eu benthyca am fwy o amser?

Ar yr amod nad ydynt yn hwyr neu ar gadw, gallwch eu hailfenthyca dros y ffôn.

Dw i wedi clywed eich bod yn gwerthu eitemau swyddfa. Ydyn nhw’n rhatach na’r siopau?

Rydym yn gwerthu amrywiaeth dda o eitemau swyddfa gan gynnwys padiau, pennau, ffolderi, polypocedi a llawer mwy, i gyd am bris da iawn!

Hoffi ni ar Facebook

Like us