Luke MacBride

Llwyddiant Eisteddfod yr Urdd

Enillodd Luke Macbride y Fedal Arbennig am Gelf, Dylunio a Thechnoleg - a roddwyd am y darn o waith gorau ar gyfer pobl dan 19 oed. 

Da iawn Luke!