Manteision astudio yn Gymraeg

  • Ennyn gwell dealltwriaeth o’r pwnc gan eich bod yn dysgu, i bob pwrpas, yn y ddwy iaith
  • Cynnal sgiliau ieithyddol sydd eisoes wedi eu meithrin yn yr ysgol
  • Datblygu sgiliau gwybyddol
  • Datblygu sgiliau cyflogaeth gan fod galw am bobl ddwyieithog ym mhob math o swyddi
  • Rhoi sylfaen ardderchog i unrhyw yrfa
  • Cyfle i gwrdd â phobl newydd
  • Darparu gwasanaeth dwyieithog fel marc ansawdd
  • Ysgoloriaethau ar gyfer rhai cyrsiau yn y brifysgol.