Mathemateg, Gwyddoniaeth a’r Gwyddorau Cymdeithasol

 

Mae amrywiaeth eang o bynciau Safon Uwch ar gael yn y maes hwn. 

Bydd rhai yn gyfarwydd, ond bydd eraill yn newydd i fyfyrwyr. Er enghraifft, bydd llawer ohonoch wedi astudio Daearyddiaeth yn yr ysgol ond efallai byddwch chi am wybod mwy am Ddaeareg, Seicoleg a Chymdeithaseg.

Mae’r cyrsiau hyn yn cynnig ystod eang o gyfleoedd gyrfa cyffrous ac amrywiol ac maen nhw’n darparu platfform ardderchog ar gyfer astudiaethau academaidd pellach. 

Mae cyrsiau TGAU hefyd ar gael mewn rhai pynciau i’r rhai sydd am astudio’n rhan-amser.

Cynhelir sesiynau ymarferol mewn labordai modern, llawn cyfarpar. Mae myfyrwyr yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn cystadlaethau cenedlaethol ac maen nhw’n perfformio’n dda bob blwyddyn.

Hyfforddwr Gyrfa

Archwiliwch yrfaoedd posibl a chynllunio ar gyfer eich dyfodol

Rhagor o wybodaeth

Statws 'Aelod Cyswllt' i'r coleg

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi ennill statws ‘Aelod Cyswllt’ gan y Gymdeithas Frenhinol, academi wyddoniaeth genedlaethol y DU.

Darllenwch ragor