Mae amrywiaeth eang o bynciau Safon Uwch ar gael yn yr adran hon. Bydd rhai yn gyfarwydd, ond bydd eraill yn newydd i fyfyrwyr - hynny yw, ni fyddan nhw wedi bod ar gael ar lefel TGAU - a dyna pam y dylech chi edrych arnyn nhw’n fanwl. Efallai y byddwch chi’n dod o hyd i’r union bwnc roeddech chi’n chwilio amdano. Er enghraifft, bydd llawer ohonoch wedi astudio Daearyddiaeth ar lefel TGAU ac am wybod rhagor am Ddaeareg. Bydd Seicoleg a Chymdeithaseg hefyd yn anghyfarwydd.

Mae cyrsiau TGAU hefyd ar gael mewn rhai pynciau i’r rhai sydd am astudio’n rhan-amser.

Cynhelir sesiynau ymarferol mewn labordai modern llawn cyfarpar. Mae myfyrwyr yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn cystadlaethau cenedlaethol ac maen nhw’n perfformio’n dda bob blwyddyn.

Hyfforddwr Gyrfa

Archwiliwch yrfaoedd posibl a chynllunio ar gyfer eich dyfodol

Rhagor o wybodaeth

Statws 'Aelod Cyswllt' i'r coleg

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi ennill statws ‘Aelod Cyswllt’ gan y Gymdeithas Frenhinol, academi wyddoniaeth genedlaethol y DU.

Darllenwch ragor