Cynigir amrywiaeth o gyrsiau amser llawn o’r cwrs Lefel 1 Sylfaen hyd at Lefel 3 gyda’r dewis prentisiaeth, sy’n paratoi dysgwyr ar gyfer gwaith yn y diwydiant moduro. Mae cyrsiau rhan-amser hefyd ar gael mewn Cynnal a Chadw ac Atgyfeirio Cerbydau Modur Ysgafn. Mae pob cwrs yn cael ei addysgu mewn gweithdai o safon diwydiant sy’n cynnwys yr offer diagnostig diweddaraf.

Hyfforddwr Gyrfa

Archwiliwch yrfaoedd posibl a chynllunio ar gyfer eich dyfodol

Rhagor o wybodaeth