Cynigir amrywiaeth o gyrsiau amser llawn o’r cwrs Lefel 1 Sylfaen hyd at Lefel 3 gyda’r dewis prentisiaeth, sy’n paratoi dysgwyr ar gyfer gwaith yn y diwydiant moduro. Mae cyrsiau rhan-amser hefyd ar gael mewn Cynnal a Chadw ac Atgyfeirio Cerbydau Modur Ysgafn. Mae pob cwrs yn cael ei addysgu mewn gweithdai o safon diwydiant sy’n cynnwys yr offer diagnostig diweddaraf.
Ar ôl cwblhau Lefel 2, es i i weithio yn FRF Volvo bedwar diwrnod yr wythnos ac mae hyn yn rhoi profiad i mi o weithle go iawn a dw i’n astudio tuag at Lefel 3 yn y coleg un diwrnod yr wythnos. Bydd ennill Lefel 3 yn fy helpu i symud ymlaen yn y cwmni."

Andrew Greening, Lefel 3 Mecaneg