Mae amrywiaeth eang o gyrsiau amser llawn ar gael, gyda dewisiadau ar gyfer Safon Uwch ac astudio galwedigaethol. Addysgir y rhan fwyaf o’r cyrsiau hyn ar gampws Gorseinon, ac addysgir y cyrsiau galwedigaethol mewn Perfformio Cerdd ar gampws Llwyn y Bryn yn ardal yr Uplands Abertawe.

Y diwydiannau creadigol yw’r rhan o economi’r DU sy’n dyfu gyflymaf ac mae’r potensial ar gyfer twf yn y dyfodol yn glir. Ym mhob cwr o’r byd, mae talent greadigol o Gymru yn gwneud ei marc, yn troi dychymyg yn ddiwydiant ac yn darparu gyrfaoedd llewyrchus.

Mae’r Cyfryngau Creadigol yn cwmpasu amrywiaeth mawr o sgiliau o Lefelau 2 i 5. Mae llwybrau’n cynnwys gwneud ffilmiau, cynhyrchu sain, effeithiau gweledol, graffeg symudol, ffotograffiaeth, dylunio graffig, y cyfryngau cymdeithasol a marchnata.

Hyfforddwr Gyrfa

Archwiliwch yrfaoedd posibl a chynllunio ar gyfer eich dyfodol

Rhagor o wybodaeth

Yn hŷn na 18? Eisiau gwneud cais i’r Brifysgol neu i’r Coleg Drama?

 
Mae’r Coleg yn cynnig cwrs dwys un flwyddyn Y Celfyddydau Perfformio mewn Actio, ar gyfer myfyrwyr (18 oed a hŷn) sydd wedi cwblhau rhaglen tair Safon Uwch gan gynnwys Drama neu Ddawns neu Ddiploma Estynedig yn y Celfyddydau Perfformio, ac sy’n bwriadu gwneud cais i fynd i Golegau neu Brifysgolion Drama, Dawns neu Theatr Gerdd arbenigol i astudio un o’r disgyblaethau hyn. Yn ystod y flwyddyn bydd myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau perfformio ymhellach o dan arweiniad ymarferwyr profiadol iawn y Celfyddydau Perfformio, y mae llawer ohonynt yn parhau i weithio yn y diwydiant, i’w paratoi ar gyfer clyweliadau ac ymarfer ar gyfer perfformiadau cyhoeddus. Mae graddedigion diweddar y rhaglenni hyn wedi cael lleoedd yn ArtsEd, Bristol Old Vic, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Italia Conti, RADA, E15. LAMDA, Performers, Mountview, London Studio Centre, ac amrywiaeth o Brifysgolion nodedig. Mae rhai wedi symud ymlaen i waith proffesiynol yn y theatr a’r teledu.