Mae amrywiaeth eang o gyrsiau amser llawn ar gael, gyda dewisiadau ar gyfer Safon Uwch ac astudio galwedigaethol. Addysgir y rhan fwyaf o’r cyrsiau hyn ar gampws Gorseinon, ac addysgir y cyrsiau galwedigaethol mewn Perfformio Cerdd ar gampws Llwyn y Bryn yn ardal yr Uplands Abertawe.

Y diwydiannau creadigol yw’r rhan o economi’r DU sy’n dyfu gyflymaf ac mae’r potensial ar gyfer twf yn y dyfodol yn glir. Ym mhob cwr o’r byd, mae talent greadigol o Gymru yn gwneud ei marc, yn troi dychymyg yn ddiwydiant ac yn darparu gyrfaoedd llewyrchus.

Mae’r Cyfryngau Creadigol yn cwmpasu amrywiaeth mawr o sgiliau o Lefelau 2 i 5. Mae llwybrau’n cynnwys gwneud ffilmiau, cynhyrchu sain, effeithiau gweledol, graffeg symudol, ffotograffiaeth, dylunio graffig, y cyfryngau cymdeithasol a marchnata.

Hyfforddwr Gyrfa

Archwiliwch yrfaoedd posibl a chynllunio ar gyfer eich dyfodol

Rhagor o wybodaeth

Pam dewis cwrs galwedigaethol cerddoriaeth yn Llwyn y Bryn?

90% cyfradd cwblhau'n llwyddiannus

Dilyniant ardderchog (Atriwm Caerdydd, Prifysgol Caerfaddon, Ysgol Gerdd Prifysgol Caerdydd ac ati)

Gwybod rhagor

Yn hŷn na 18? Eisiau gwneud cais i’r Brifysgol neu i’r Coleg Drama?

 
Mae’r Coleg yn cynnig cwrs dwys un flwyddyn Y Celfyddydau Perfformio mewn Actio, ar gyfer myfyrwyr (18 oed a hŷn) sydd wedi cwblhau rhaglen tair Safon Uwch gan gynnwys Drama neu Ddawns neu Ddiploma Estynedig yn y Celfyddydau Perfformio, ac sy’n bwriadu gwneud cais i fynd i Golegau neu Brifysgolion Drama, Dawns neu Theatr Gerdd arbenigol i astudio un o’r disgyblaethau hyn. Yn ystod y flwyddyn bydd myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau perfformio ymhellach o dan arweiniad ymarferwyr profiadol iawn y Celfyddydau Perfformio, y mae llawer ohonynt yn parhau i weithio yn y diwydiant, i’w paratoi ar gyfer clyweliadau ac ymarfer ar gyfer perfformiadau cyhoeddus. Mae graddedigion diweddar y rhaglenni hyn wedi cael lleoedd yn ArtsEd, Bristol Old Vic, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Italia Conti, RADA, E15. LAMDA, Performers, Mountview, London Studio Centre, ac amrywiaeth o Brifysgolion nodedig. Mae rhai wedi symud ymlaen i waith proffesiynol yn y theatr a’r teledu.