Mae amrywiaeth eang o gyrsiau amser llawn ar gael, gyda dewisiadau ar gyfer Safon Uwch ac astudio galwedigaethol. Addysgir y rhan fwyaf o’r cyrsiau hyn ar gampws Gorseinon, ac addysgir y cyrsiau galwedigaethol mewn Perfformio Cerdd ar gampws Llwyn y Bryn yn ardal yr Uplands Abertawe.

Gall myfyrwyr ddatblygu eu sgiliau presennol ac archwilio meysydd newydd ar y cyrsiau cyffrous hyn. Cânt eu hannog gan staff arbenigol profiadol ac mae llawer o’r rhain yn parhau i weithio’n broffesiynol o fewn eu disgyblaeth. Mae stiwdios a gweithdai pwrpasol yn darparu amgylchedd sy’n paratoi dysgwyr ar gyfer addysg uwch neu yrfa yn y maes o’u dewis.

Mae cyfleoedd perfformiadau cyhoeddus a sioeau rheolaidd yn rhoi modd i fyfyrwyr ddangos eu doniau.

Hyfforddwr Gyrfa

Archwiliwch yrfaoedd posibl a chynllunio ar gyfer eich dyfodol

Rhagor o wybodaeth

Pam dewis cwrs galwedigaethol cerddoriaeth yn Llwyn y Bryn?

90% cyfradd cwblhau'n llwyddiannus

Dilyniant ardderchog (Atriwm Caerdydd, Prifysgol Caerfaddon, Ysgol Gerdd Prifysgol Caerdydd ac ati)

Gwybod rhagor

Yn hŷn na 18? Eisiau gwneud cais i’r Brifysgol neu i’r Coleg Drama?

 
Mae’r Coleg yn cynnig cwrs dwys un flwyddyn Y Celfyddydau Perfformio mewn Actio, ar gyfer myfyrwyr (18 oed a hŷn) sydd wedi cwblhau rhaglen tair Safon Uwch gan gynnwys Drama neu Ddawns neu Ddiploma Estynedig yn y Celfyddydau Perfformio, ac sy’n bwriadu gwneud cais i fynd i Golegau neu Brifysgolion Drama, Dawns neu Theatr Gerdd arbenigol i astudio un o’r disgyblaethau hyn. Yn ystod y flwyddyn bydd myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau perfformio ymhellach o dan arweiniad ymarferwyr profiadol iawn y Celfyddydau Perfformio, y mae llawer ohonynt yn parhau i weithio yn y diwydiant, i’w paratoi ar gyfer clyweliadau ac ymarfer ar gyfer perfformiadau cyhoeddus. Mae graddedigion diweddar y rhaglenni hyn wedi cael lleoedd yn ArtsEd, Bristol Old Vic, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Italia Conti, RADA, E15. LAMDA, Performers, Mountview, London Studio Centre, ac amrywiaeth o Brifysgolion nodedig. Mae rhai wedi symud ymlaen i waith proffesiynol yn y theatr a’r teledu.