Mae amrywiaeth eang o gyrsiau amser llawn ar gael, gyda dewisiadau ar gyfer Safon Uwch ac astudio galwedigaethol. Addysgir y rhan fwyaf o’r cyrsiau hyn ar gampws Gorseinon, ac addysgir y cyrsiau galwedigaethol mewn Perfformio Cerdd ar gampws Llwyn y Bryn yn ardal yr Uplands Abertawe.

Y diwydiannau creadigol yw’r rhan o economi’r DU sy’n dyfu gyflymaf ac mae’r potensial ar gyfer twf yn y dyfodol yn glir. Ym mhob cwr o’r byd, mae talent greadigol o Gymru yn gwneud ei marc, yn troi dychymyg yn ddiwydiant ac yn darparu gyrfaoedd llewyrchus.

Mae’r Cyfryngau Creadigol yn cwmpasu amrywiaeth mawr o sgiliau o Lefelau 2 i 5. Mae llwybrau’n cynnwys gwneud ffilmiau, cynhyrchu sain, effeithiau gweledol, graffeg symudol, ffotograffiaeth, dylunio graffig, y cyfryngau cymdeithasol a marchnata.

Darganfod

Cynllunio ar gyfer gyrfa yn y celfyddydau creadigol?

Mae cynifer o opsiynau ar gael – ewch ati i ymchwilio heddiw

Ewch i www.discovercreative.careers/cy 

Hyfforddwr Gyrfa

Archwiliwch yrfaoedd posibl a chynllunio ar gyfer eich dyfodol

Rhagor o wybodaeth