Newyddion a Digwyddiadau

03
Gorff
Eich Coleg, Eich Dyfodol, Ein Gwarant

Eich Coleg, Eich Dyfodol, Ein Gwarant

Mark Jones, pennaeth Coleg Gŵyr Abertawe yn esbonio sut mae'r Coleg yn cynllunio i helpu myfyrwyr i greu llwybr dilyniant clir ar gyfer eu dyfodol.

10
Medi
£6.6m o gyllid gan yr Undeb Ewropeaidd i gefnogi rhaglen cyflogadwyedd Coleg Gŵyr Abertawe

£6.6m o gyllid gan yr Undeb Ewropeaidd i gefnogi rhaglen cyflogadwyedd Coleg Gŵyr Abertawe

Mae buddsoddiad o £6.6m gan yr Undeb Ewropeaidd wedi’i sicrhau i ehangu ac ymestyn rhaglen gyflogadwyedd yn Abertawe tan 2021.

Fel rhan o’r rhaglen ‘Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol’, caiff pum prosiect newydd eu darparu gan Goleg Gŵyr Abertawe mewn partneriaeth â chyflogwyr lleol.

10
Medi
Croesawu myfyrwyr newydd i’r Coleg

Croesawu myfyrwyr newydd i’r Coleg

Cafodd myfyrwyr newydd gyfle i ddysgu rhagor am fywyd campws pan ddaethon nhw i Ffair y Glas Coleg Gŵyr Abertawe.

06
Medi

Coleg yn dathlu Medaliwn Rhagoriaeth i Tom

Yn ystod digwyddiad cystadleuaeth WorldSkills Kazan 2019 yn ddiweddar, o’r 19 o fedalau a enillwyd gan Team UK roedd dim llai na chwech ohonynt wedi dod o Gymru.

06
Medi
Pobl Ifanc o Gymru wedi’u henwi ymysg y gorau yn y byd mewn cystadleuaeth sgiliau ryngwladol

Pobl Ifanc o Gymru wedi’u henwi ymysg y gorau yn y byd mewn cystadleuaeth sgiliau ryngwladol

Mae pobl ifanc dalentog o bob cwr o Gymru wedi’u cydnabod fel arbenigwyr o safon byd yng nghystadleuaeth Worldskills International yn Rwsia.

Dyma gystadleuaeth sgiliau mwya’r byd ac fe’i cynhaliwyd dros bedwar diwrnod yn Kazan gyda phobl ifanc o dros 63 o wledydd yn cystadlu i ennill medalau yn eu sgiliau dewisol.

27
Awst
Llwyddiant ysgoloriaeth i fyfyriwr Rhyngwladol

Llwyddiant ysgoloriaeth i fyfyriwr Rhyngwladol

Mae Jarrett Zhang yn dathlu ar ôl cael ysgoloriaeth £180,000 gan gwmni mwyngloddio Rio Tinto i astudio Daeareg yng Ngholeg Imperial Llundain.

27
Awst
Myfyrwyr rhyngwladol yn anelu’n uchel!

Myfyrwyr rhyngwladol yn anelu’n uchel!

Mae 60% o’n myfyrwyr Safon Uwch rhyngwladol wedi ennill graddau A* ac A yn eu harholiadau yn ddiweddar.

Ers hynny, mae dros 90% o’r myfyrwyr hyn wedi cael eu derbyn i astudio mewn prifysgolion Russell Group nodedig, gan gynnwys Caergrawnt.

Dyma rai o’r cyrchfannau prifysgol sydd wedi’u cadarnhau a’r myfyrwyr fydd yn mynd iddynt:

23
Awst
Pum llwybr gyrfa y gallech eu harchwilio yma yn Abertawe

Pum llwybr gyrfa y gallech eu harchwilio yma yn Abertawe

 

22
Awst
Arweinydd lleol ar restr fer gwobrau arweinyddiaeth cenedlaethol

Arweinydd lleol ar restr fer gwobrau arweinyddiaeth cenedlaethol

Mae Sarah King, Cyfarwyddwr AD yng Ngholeg Gower Abertawe, wedi cyrraedd y rownd derfynol yng Ngwobrau Arwain Cymru eleni.

22
Awst
Myfyriwr Safon Uwch yn mynd i Brifysgol yn America

Myfyriwr Safon Uwch yn mynd i Brifysgol yn America

Ymhlith y 1000+ o fyfyrwyr sydd ar fin symud ymlaen i addysg uwch o Goleg Gŵyr Abertawe mae Elli Rees, sydd wedi cael lle mewn prifysgol nodedig yn America.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed