Newyddion a Digwyddiadau

15
Tach
Dysgwyr AU y Coleg yn graddio!

Dysgwyr AU y Coleg yn graddio!

Roedd dros 100 o fyfyrwyr Addysg Uwch o Goleg Gŵyr Abertawe yn rhan o ddigwyddiad graddio arbennig yn Neuadd Brangwyn.

Roedd y myfyrwyr wedi gwisgo eu capiau a’u gynau i ddathlu eu llwyddiant mewn cyrsiau addysg uwch megis cyfrifeg, busnes, gwyddoniaeth, peirianneg, gofal plant, holisteg, tai a rheolaeth.

27
Tach
Coleg Gŵyr Abertawe wedi’i enwebu ar gyfer Gwobr FE First

Coleg Gŵyr Abertawe wedi’i enwebu ar gyfer Gwobr FE First

Mae tîm Marchnata Coleg Gŵyr Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr genedlaethol fawreddog.

26
Tach
Llwyddiant ysgubol i Goleg Gŵyr Abertawe yng nghystadlaethau Worldskills

Llwyddiant ysgubol i Goleg Gŵyr Abertawe yng nghystadlaethau Worldskills

Mae prentisiaid ifanc a myfyrwyr galwedigaethol gorau’r DU wedi cael eu henwi yn Rhif 1 y genedl mewn seremoni ddisglair yn Birmingham.

WorldSkills UK LIVE, a ddenodd fwy nag 80,000 o bobl ifanc i’r NEC, oedd cyd-destun Rownd Derfynol Genedlaethol Cystadlaethau WorldSkills UK a welodd fwy na 500 o bobl ifanc yn cystadlu mewn dros 70 o ddisgyblaethau gwahanol. 

26
Tach
Preswylwyr cartref gofal yn mwynhau gweithdai canu

Preswylwyr cartref gofal yn mwynhau gweithdai canu

Mae preswylwyr cartref gofal yn Abertawe wedi mwynhau cyfres o weithdai canu dwyieithog o ganlyniad i gydweithrediad rhwng Ffa-la-la a Choleg Gŵyr Abertawe.

15
Tach
Wythnos Enfys y Coleg yn dathlu cynwysoldeb unigolion LGBTQ+

Wythnos Enfys y Coleg yn dathlu cynwysoldeb unigolion LGBTQ+

Mae staff a myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi lansio eu Hwythnos Enfys gyntaf erioed gyda’r dyfarnwr rhyngwladol rygbi’r undeb o Gymru Nigel Owens, MBE.

Bwriad Wythnos Enfys CGA yw codi ymwybyddiaeth o faterion LGBTQ+ a dathlu cynwysoldeb ac amgylchedd diogel a chefnogol y Coleg.

15
Tach
Coleg Rhydychen yn ehangu menter allgymorth i Abertawe

Coleg Rhydychen yn ehangu menter allgymorth i Abertawe

Mae myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi cymryd rhan mewn menter newydd sbon sy’n ceisio denu mwy o bobl ifanc o ysgolion gwladol i Brifysgol Rhydychen.

Aeth tua 80 o fyfyrwyr Safon Uwch i’r gweithdy Step Up yn ddiweddar ar Gampws Gorseinon dan arweiniad Pennaeth Allgymorth y Coleg Newydd, Rhydychen - a chyn-fyfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe - Daniel Powell.

05
Tach
Trefniadau ar gyfer noson agored Campws Tycoch – 18 Tachwedd 2019

Trefniadau ar gyfer noson agored Campws Tycoch – 18 Tachwedd 2019

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn cynnal noson agored ar Gampws Tycoch nos Lun 18 Tachwedd i’r rhai a hoffai astudio cyrsiau amser llawn ac addysg uwch.

Gan fod y campws mor fawr a helaeth, isod rydym wedi darparu gwybodaeth ddefnyddiol i ymwelwyr ar y noson:

30
Hyd
Coleg yn gwella ffocws datblygu cyflogwyr trwy benodi cyn Brif Swyddog Gweithredol Rygbi’r Dreigiau, Stuart Davies

Coleg yn gwella ffocws datblygu cyflogwyr trwy benodi cyn Brif Swyddog Gweithredol Rygbi’r Dreigiau, Stuart Davies

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi penodi Stuart Davies fel ei Ymgynghorydd Datblygu Busnes newydd.

25
Hyd
Rhaglen gyflogadwyedd yn dathlu ail ben-blwydd

Rhaglen gyflogadwyedd yn dathlu ail ben-blwydd

Mae rhaglen gyflogadwyedd Coleg Gŵyr Abertawe – Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol - yn dathlu ail flwyddyn hynod lwyddiannus o ddarpariaeth.

18
Hyd
Coleg Gŵyr Abertawe yn derbyn canmoliaeth gan AoC

Coleg Gŵyr Abertawe yn derbyn canmoliaeth gan AoC

 

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cael ei ganmol am ei arferion gorau a’i harloesed mewn tri chategori gwahanol yng Ngwobrau Beacon Cymdeithas y Colegau (AoC) 2019.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed