Newyddion a Digwyddiadau

18
Hyd
Coleg Gŵyr Abertawe yn derbyn canmoliaeth gan AoC

Coleg Gŵyr Abertawe yn derbyn canmoliaeth gan AoC

 

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cael ei ganmol am ei arferion gorau a’i harloesed mewn tri chategori gwahanol yng Ngwobrau Beacon Cymdeithas y Colegau (AoC) 2019.

16
Hyd
Undeb Myfyrwyr newydd sbon i Goleg Gŵyr Abertawe

Undeb Myfyrwyr newydd sbon i Goleg Gŵyr Abertawe

Mae gan Goleg Gŵyr Abertawe Undeb Myfyrwyr newydd sbon a Laimis Lisauskas, llywydd amser llawn (sabothol) newydd yr Undeb Myfyrwyr, fydd yn sicrhau bod y sefydliad yn rhedeg yn esmwyth.

15
Hyd
Cydweithrediad AB/AU yn trawsnewid ystafell ddosbarth

Cydweithrediad AB/AU yn trawsnewid ystafell ddosbarth

Diolch i gais llwyddiannus i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW), mae ystafell ddosbarth yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi cael ei thrawsnewid yn lle dysgu gweithredol gyda chyfleusterau fideogynadledda, byrddau rhyngweithiol a chlustffonau VR.

10
Hyd
Tîm AD y Coleg yn cystadlu am wobr fawr

Tîm AD y Coleg yn cystadlu am wobr fawr

Mae adran Adnoddau Dynol Coleg Gŵyr Abertawe yn gobeithio ennill gwobr fawr arall.

Mae’r tîm wedi cyrraedd y rhestr fer yn y categori Tîm Mewnol Gorau yng Ngwobrau CIPD Cymru, a gynhelir yn Neuadd y Ddinas Caerdydd ar 15 Tachwedd.

04
Hyd
Cynlluniau uchelgeisiol Plas Sgeti yn cael y golau gwyrdd

Cynlluniau uchelgeisiol Plas Sgeti yn cael y golau gwyrdd

Bydd gweledigaeth Coleg Gŵyr Abertawe i ailddatblygu Plas Sgeti fel Ysgol Fusnes yn mynd yn ei blaen yn dilyn cais llwyddiannus am gyllid cyfalaf gan Lywodraeth Cymru.

20
Medi
Prifysgol yn cydweithio â’r Coleg i helpu myfyrwyr

Prifysgol yn cydweithio â’r Coleg i helpu myfyrwyr

Mae Prifysgol Abertawe a Choleg Gŵyr Abertawe wedi dod ynghyd i helpu myfyrwyr â chyflyrau sbectrwm awtistig wrth iddynt baratoi i bontio o’r coleg i’r brifysgol.

Maen nhw’n cydweithredu ar brosiect ymchwil am flwyddyn i ymchwilio i heriau posibl sy’n wynebu’r myfyrwyr hyn wrth newid o addysg bellach i addysg uwch.

20
Medi
Coleg yn ennill statws Aur NEBOSH

Coleg yn ennill statws Aur NEBOSH

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi ennill statws Partner Dysgu Aur NEBOSH - sêl bendith swyddogol am addysgu cyrsiau iechyd a diogelwch.

18
Medi
Coleg yn lansio HE+ ac Academi Seren ar gyfer 2019

Coleg yn lansio HE+ ac Academi Seren ar gyfer 2019

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi croesawu dros 400 o ddysgwyr i Gampws Gorseinon ar gyfer lansio rhaglen HE+ ac Academi Seren 2019/20.

Coleg Gŵyr Abertawe, ar wahoddiad, ac ar y cyd â Phrifysgol Caergrawnt, yw’r prif sefydliad o fewn Consortiwm HE+ Abertawe, sy’n gweithio gyda’r saith ysgol wladol chweched dosbarth yn Ninas a Sir Abertawe.

10
Medi
£6.6m o gyllid gan yr Undeb Ewropeaidd i gefnogi rhaglen cyflogadwyedd Coleg Gŵyr Abertawe

£6.6m o gyllid gan yr Undeb Ewropeaidd i gefnogi rhaglen cyflogadwyedd Coleg Gŵyr Abertawe

Mae buddsoddiad o £6.6m gan yr Undeb Ewropeaidd wedi’i sicrhau i ehangu ac ymestyn rhaglen gyflogadwyedd yn Abertawe tan 2021.

Fel rhan o’r rhaglen ‘Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol’, caiff pum prosiect newydd eu darparu gan Goleg Gŵyr Abertawe mewn partneriaeth â chyflogwyr lleol.

10
Medi
Croesawu myfyrwyr newydd i’r Coleg

Croesawu myfyrwyr newydd i’r Coleg

Cafodd myfyrwyr newydd gyfle i ddysgu rhagor am fywyd campws pan ddaethon nhw i Ffair y Glas Coleg Gŵyr Abertawe.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed