A Level and GCSE News

13
Meh
Myfyrwyr yn cael eu diolch am godi arian

Myfyrwyr yn cael eu diolch am godi arian

Mae myfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi codi swm sylweddol o arian dros y ddwy flynedd diwethaf - mae’r £11,000 a godwyd ganddynt wedi cael ei rhoi i Brosiect Addysg Gymunedol Kenya.

24
Mai
Taylor yn mynd i’r Gelli

Taylor yn mynd i’r Gelli

Mae’r myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe Taylor Williams wedi cael lle ar Brosiect y Bannau Gŵyl y Gelli, preswyliad gweithdy am ddim i bobl 16-18 sydd â diddordeb mewn ysgrifennu.

Ar hyn o bryd mae Taylor yn astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Saesneg Iaith, Saesneg Llenyddiaeth ac Astudiaethau’r Cyfryngau ar Gampws Gorseinon.

21
Mai
Myfyrwyr yn ysgrifennu adolygiadau arobryn

Myfyrwyr yn ysgrifennu adolygiadau arobryn

Mae tri myfyriwr Safon Uwch o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cipio gwobrau yng nghystadleuaeth adolygu llyfr DylanEd 2019, a drefnwyd gan Brifysgol Abertawe fel rhan o ddathliadau ehangach Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas.

13
Chwef
Annog disgyblion i ‘anelu’n uchel’ mewn digwyddiad Coleg

Annog disgyblion i ‘anelu’n uchel’ mewn digwyddiad Coleg

Yn ddiweddar, trefnodd Coleg Gŵyr Abertawe ddigwyddiad arbennig i ddisgyblion Blwyddyn 10 o ysgolion uwchradd ar draws Abertawe.

Roedd lansiad rhaglen Sylfaen Seren yn Stadiwm Liberty wedi rhoi cyfle i bron 400 o bobl ifanc ddysgu rhagor am yr amrywiaeth o ddewisiadau addysg uwch y gallent eu harchwilio ar ôl cwblhau eu cyrsiau Safon Uwch.

01
Chwef
Un deg un o fyfyrwyr yn mynd i Rydgrawnt

Un deg un o fyfyrwyr yn mynd i Rydgrawnt

Mae 11 o fyfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cael cynnig lle i astudio ym Mhrifysgol Rhydychen neu Brifysgol Caergrawnt yn 2019.

Mae’r holl fyfyrwyr hyn yn dilyn Rhaglen Paratoi ar gyfer Rhydgrawnt ar Gampws Gorseinon, sy’n bwriadu darparu’r paratoad gorau posibl i fyfyrwyr sy’n gobeithio symud ymlaen i Rydychen, Caergrawnt a phrifysgolion Russell Group eraill.

25
Medi

Cyn-fyfyriwr yn dychwelyd i arwain rhaglen Rhydgrawnt y Coleg

Mae wyneb gyfarwydd yn barod i ddychwelyd i Goleg Gŵyr Abertawe.

Mae Fiona Beresford, a astudiodd Safon Uwch Hanes, Saesneg a Mathemateg ar Gampws Gorseinon, wedi cael ei phenodi yn Gydlynydd Rhydgrawnt/HE+ newydd y Coleg.

Ar ôl cwblhau ei chyrsiau Safon Uwch yn 2009, aeth Fiona i Goleg Churchill, Caergrawnt lle enillodd radd Gyntaf mewn Hanes cyn dechrau gyrfa addysgu.

24
Awst
Canlyniadau uchel i Goleg Gŵyr Abertawe

Canlyniadau uchel i Goleg Gŵyr Abertawe

Ar ôl set anhygoel o ganlyniadau Safon Uwch, mae dros 1,000 o fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe yn barod i symud ymlaen i’r brifysgol ym mis Medi.

Mae bron 200 o’r myfyrwyr hyn yn mynd i rai o’r prifysgolion gorau yn y DU – gan gynnwys Rhydychen, Caergrawnt, Caeredin, Coleg Imperial Llundain, Bryste, Caerwysg ac Ysgol Economeg Llundain.

17
Awst

Diwrnod canlyniadau TGAU – Dydd Iau 23 Awst 2018

Bydd canlyniadau TGAU ar gael i’w casglu o 9am ar ddydd Iau 23 Awst (prif dderbynfa Tycoch a'r swyddfa arholiadau yng Ngorseinon).

16
Awst

Canlyniadau Safon Uwch/UG Coleg Gŵyr Abertawe 2018

Mae myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn dathlu cyfradd basio Safon Uwch gyffredinol o 98%, gyda 1827 o geisiadau arholiad ar wahân.

O'r rhain, roedd 83% yn raddau uwch A*-C, roedd 58% yn raddau A*-B ac roedd 28% yn raddau A*-A – mae’r canrannau cryf hyn yn uwch na’r canlyniadau ardderchog a gafwyd yn 2017.

28
Meh
DIWRNOD CANLYNIADAU SAFON UG/UWCH – DYDD IAU 16 AWST 2018

Diwrnod Canlyniadau Safon UG/UWCH – Dydd Iau 16 Awst 2018

Bydd canlyniadau Safon UG a Safon Uwch TGA ar gael i’w casglu o 9am ar ddydd Iau 16 Awst (D4 yng Ngorseinon)

Bydd rhaid i’r holl fyfyrwyr ddod â dull adnabod ffotograffig gyda nhw (bydd cerdyn myfyriwr yn ddelfrydol neu, os nad yw’ch cerdyn myfyriwr gyda chi, bydd trwydded gyrru neu basport yn dderbyniol) pan fyddan nhw’n casglu eu canlyniadau o’r Coleg. 

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea A Level and GCSE Feed