A Level and GCSE News

14
Hyd

Join us at our virtual open evenings in November

Eleni, mae ein nosweithiau agored ym mis Tachwedd yn mynd yn rhithwir! Archwiliwch yr amrywiaeth o gyrsiau a gynigiwn, sgwrsiwch yn fyw â’n staff a chael cipolwg go iawn ar fywyd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Beth allwch chi ei ddisgwyl o'r diwrnod?

24
Medi

Togetherall - cymuned ddiogel, anhysbys ar gyfer cymorth iechyd meddwl 24/7

Iechyd, diogelwch a lles ein myfyrwyr yw ein prif flaenoriaeth, ac rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd i’w helpu. Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod bellach yn cynnig gwasanaeth cymorth ardderchog ar-lein o’r enw Togetherall.

18
Awst

Newidiadau i ganlyniadau: beth mae hyn yn ei olygu?

Yn dilyn y cyhoeddiad ar 17 Awst gan Lywodraeth Cymru, bydd myfyrwyr sydd wedi cael canlyniadau Safon Uwch / Safon UG / Bagloriaeth Cymru (Tystysgrif Her Sgiliau) yr haf hwn gan CBAC yn cael eu gradd wedi’i diweddaru i’r radd roedden ni wedi’i chyflwyno i’r bwrdd arholi (Gradd a Aseswyd gan y Ganolfan neu CAG).

Yn ogystal, nodwch:

13
Awst
Canlyniadau Arholiadau Coleg Gŵyr Abertawe 2020

Canlyniadau Arholiadau Coleg Gŵyr Abertawe 2020

Mae myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe yn dathlu cyfradd basio Safon Uwch gyffredinol o 99%. Derbyniwyd 1255 o gofrestriadau ar gyfer sefyll yr arholiadau.

Roedd 34% o’r graddau hyn yn A*- A, gyda 61% yn A*- B ac roedd 85% yn A*- C.

11
Awst
A Level results day

Trefniadau ar gyfer canlyniadau 2020

Diweddariad 19 Awst 2020

28
Ebr
Technoleg o bell yn helpu ymgeiswyr Rhydgrawnt

Technoleg o bell yn helpu ymgeiswyr Rhydgrawnt

Mae myfyrwyr Safon Uwch o Goleg Gŵyr Abertawe wedi bod yn defnyddio technoleg i gadw i fyny â’u hastudiaethau yn ystod y cyfnod clo.

09
Ebr
Myfyrwyr yn mwynhau gwibdaith i UDA

Myfyrwyr yn mwynhau gwibdaith i UDA

Ym mis Mawrth, aeth grŵp o 25 o fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe ar daith lwyddiannus i America.

Roedd y myfyrwyr, o gyrsiau Safon UG a Safon Uwch Llywodraeth a Gwleidyddiaeth a Hanes, wedi ymweld â thirnodau addysgol a diwylliannol yn Ninas Efrog Newydd a Washington DC.

06
Ebr
Cynnig prifysgol Americanaidd i Bethany

Cynnig prifysgol Americanaidd i Bethany

Mae myfyriwr Safon Uwch o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cael cynnig lle mewn prifysgol fawreddog yn America.

Mae Bethany Wisdom, sy’n astudio cyrsiau Safon Uwch Hanes, Llenyddiaeth Saesneg a Ffrangeg ac yn dilyn rhaglen HE+ y Coleg, wedi cael cynnig lle i astudio’r celfyddydau breiniol yng Ngholeg Bryn Mawr ym Mhensylfania.

10
Maw
Coleg yn croesawu gwestai o Ymddiriedolaeth Addysgol yr Holocost

Coleg yn croesawu gwestai o Ymddiriedolaeth Addysgol yr Holocost

Yn ddiweddar clywodd grŵp o ddysgwyr Hanes U2 dystiolaeth gan oroeswr yr Holocost, Eva Clarke BEM, fel rhan o ymweliad a drefnwyd gan Ymddiriedolaeth Addysgol yr Holocost (HET).

06
Maw
Llwyddiant Olympiad Bioleg i fyfyrwyr

Llwyddiant Olympiad Bioleg i fyfyrwyr

Roedd grŵp o fyfyrwyr Safon UG o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cymryd rhan yn Olympiad Bioleg Prydain (OBP) yn ddiweddar.

Roedd y myfyrwyr wedi cael canlyniadau gwych, ac roedd un - Rebecca Thompson – wedi ennill medal Arian ac roedd un arall - Edan Reid – wedi ennill medal Efydd.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed