Arts, Crafts and Photography News

02
Chwef
Students in studio / Myfyrwyr yn y stiwdio

Tynnu sylw at sgiliau creadigol i fyfyrwyr

Cafodd myfyrwyr ar amrywiaeth o gyrsiau celfyddydau creadigol a gweledol yng Ngholeg Gŵyr Abertawe gyfle gwych i gwrdd â chyflogwyr a darlithwyr prifysgol yn ystod arddangosfa gyntaf erioed Design 48, a gynhaliwyd ar gampysau Gorseinon a Llwyn y Bryn.

Datblygwyd y syniad y tu ôl i Design 48 gan y Coleg ar y cyd â Rachael Wheatley o Waters Creative.

13
Gorff
Ethiopian Child

Dathlu artistiaid dawnus y Coleg

Mae rhai o ddysgwyr mwyaf talentog Coleg Gŵyr Abertawe wedi cystadlu yng Ngwobr Celf y Pennaeth, menter newydd sydd ar agor i’r rhai sy’n astudio pynciau creadigol ar Gampws Gorseinon a Champws Llwyn y Bryn.

Enillodd y myfyriwr Sylfaen Celf a Dylunio, Karen Woods, wobr aur am ei darn pensil pastel meddylgar o’r enw Plentyn o Ethiopia.

13
Gorff
Graffeg "Da iawn i'n Cystadleuwyr Rownd Derfynol Cenedlaethol WorldSkills UK"

Saith o ddysgwyr Coleg Gŵyr Abertawe ar fin cystadlu yn Rownd Derfynol Genedlaethol Worldskills UK

Mae 130 o gystadleuwyr o Gymru wedi cyrraedd rowndiau terfynol cenedlaethol WorldSkills UK a fydd yn cael ei cynnal fis Tachwedd, ac mae saith o'r rhain o Goleg Gŵyr Abertawe.

Mae’r cyhoeddiad yn dilyn cyfres o gystadlaethau rhanbarthol a gynhaliwyd ledled Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon, gyda chriw o bobl ifanc dalentog.

25
Maw
Myfyrwyr coleg yn ennill llu o fedalau

Myfyrwyr coleg yn ennill llu o fedalau

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn dathlu ar ôl cipio 20 medal yn y gyfres ddiweddar o ddigwyddiadau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Nod Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yw codi proffil sgiliau yng Nghymru. Mae’n cynnig cyfle i fyfyrwyr, hyfforddeion a phrentisiaid herio, meincnodi a chodi eu sgiliau drwy gymryd rhan mewn cystadlaethau ar draws amrywiaeth o sectorau.

02
Chwef

Myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe yn ennill cystadleuaeth Portread Anifail Anwes

Mae dau fyfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cipio gwobrau yng nghategori dan 18 Cystadleuaeth Portread Anifail Anwes Cymuned Greadigol 9i90.

10
Medi
Gwaith celf arbennig yn dal ysbryd Llwyn y Bryn

Gwaith celf arbennig yn dal ysbryd Llwyn y Bryn

Mae’r myfyriwr Celf a Dylunio, Flora Luckman, wedi cael ei chomisiynu gan Goleg Gŵyr Abertawe i greu darn o waith pwrpasol sy’n dal ethos ac awyrgylch Campws Llwyn y Bryn. 
 
Yn ddiweddar, mae Flora wedi cwblhau’r cwrs Gradd Sylfaen mewn Celf a Dylunio yn Llwyn y Bryn ac mae bellach yn symud ymlaen i Brifysgol Caeredin i astudio Darlunio.

25
Awst

Sioe Haf Celf a Dylunio Sylfaen 2021 – “2031”

Croeso i’n Harddangosfa Celf a Dylunio Sylfaen, yn seiliedig ar y thema “2031”. Mynnwch gip ar ein sioe rithwir isod trwy glicio ar y cylchoedd i symud o gwmpas. Cliciwch a llusgwch i edrych i unrhyw gyfeiriad a chliciwch ar y cylchoedd pinc i wylio fideos o’n myfyrwyr yn trafod eu gwaith!

16
Maw

Arddangosfeydd Celfydyddau Gweledol - Yma, Nawr

Croeso i'n arddangosfeydd Yma, Nawr

11
Chwef

Coleg Gŵyr Abertawe - partner addysgol cyntaf Cymdeithas Ffasiwn a Thecstilau’r DU yng Nghymru

Roedd y prentisiaid ffasiwn a thecstilau cyntaf yng Nghymru wedi llwyddo i ennill eu cymhwyster y llynedd yng Ngholeg Gower Abertawe, gyda mwy ohonynt i ddilyn eleni.

10
Chwef
O'r chwith i'r dde: Enillydd - Seren-Haf Davies, yn ail - Llinos Dando a canmoliaeth uchel - Kaitlin Law a Maegen Kenvin gyda'u gwobrau celf

Myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe yn ennill cystadleuaeth Rob Brydon

Mae pedwar myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cipio gwobrau yng nghategori dan 18 Cystadleuaeth Portread Cymunedol Creadigol 9to90.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed