Arts, Crafts and Photography News

22
Meh

Arddangosfa Celfyddydau Gweledol Coleg Gŵyr Abertawe yn mynd yn rhithwir

Gan fod campysau ar gau oherwydd Covid-19, mae ein Arddangosfeydd Celfyddydau Gweledol blynyddol yn mynd yn rhithwir!

12
Mai

Dewis myfyriwr celf ar gyfer rhaglen y BBC

Mae Karen Woods, myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe, wedi cael ei dewis i ymddangos ar raglen BBC4 “Life Drawing Live”.

Mae Karen wedi bod yn astudio’r cwrs Dyfarniad Lefel 2 mewn Lluniadu a bydd hi’n dechrau’r Diploma Sylfaen Lefel 3 mewn Celf a Dylunio ym mis Medi.

27
Chwef

Medalau’r cyfryngau i Goleg Gŵyr Abertawe

Mae saith myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill medalau yng nghategori y Cyfryngau a Chreadigol  Cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

16
Gorff
Dyluniad patrwm arwyneb myfyriwr yn cyrraedd y rhestr fer

Dyluniad patrwm arwyneb myfyriwr yn cyrraedd y rhestr fer

Yn ddiweddar roedd myfyriwr Gradd Sylfaen Ffasiwn a Thecstilau Coleg Gŵyr Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer yn y gystadleuaeth idott nodedig.

Roedd gwaith Sheeza Ayub yn un o dros 1,000 o ddarnau unigol a gyflwynwyd i’r gystadleuaeth gan fyfyrwyr celf a dylunio yn y DU ac ar draws Ewrop.

11
Meh
Wythnos Addysg Oedolion 2019

Wythnos Addysg Oedolion 2019

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch o gael dathlu Wythnos Addysg Oedolion eleni gydag ystod eang o weithdai creadigol yn cael eu cynnig yng Nghampws Llwyn y Bryn.

Bydd y gweithdai’n amrywio o arlunio a ffotograffiaeth i argraffu sgrîn a darlunio ffasiwn. Bydd y gweithdai’n addas ar gyfer dechreuwyr neu’r rhai sydd â phrofiad cyfyngedig o gelf a dylunio.

07
Mai

Myfyrwyr celf yn anelu’n uwch am leoedd Prifysgol

Mae myfyrwyr ar Gampws Llwyn y Bryn y Coleg yn anelu’n uwch am leoedd prifysgol, gyda rhai hyd yn oed yn dilyn yn ôl-traed Stella McCartney.

Ar hyn o bryd maen nhw i gyd yn astudio Diploma Sylfaen Celf a Dylunio, tra bod cyfleoedd yn dod i mewn o golegau celf arbenigol a’r prifysgolion gorau ar draws y DU.

18
Ebr
Myfyrwyr Llwyn y Bryn yn mynd i’r colegau celf/dylunio gorau

Myfyrwyr Llwyn y Bryn yn mynd i’r colegau celf/dylunio gorau

Mae pedwar myfyriwr o Lwyn y Bryn wedi cael eu derbyn i astudio yn UAL (Prifysgol y Celfyddydau Llundain), y sefydliad ail orau yn y byd ar gyfer celf a dylunio. Y myfyrwyr yw:

09
Ebr
Myfyrwyr yn annog pobl i ailystyried ‘ffasiwn cyflym’

Myfyrwyr yn annog pobl i ailystyried ‘ffasiwn cyflym’

Mae myfyrwyr o Gampws Llwyn y Bryn Coleg Gŵyr Abertawe wedi cymryd ffenestr siop elusen leol drosodd i helpu i godi ymwybyddiaeth o ffasiwn moesegol.

Mae’r myfyrwyr Gradd Sylfaen Ffasiwn a Thecstilau, ochr yn ochr â’u darlithydd Elinor Franklin, yn gweithio mewn partneriaeth â siop y Samariaid yn Uplands i steilio ac addasu detholiad o ddillad ail-law.

11
Rhag
Myfyrwyr yn cwrdd ag artist eiconig ar ymweliad ag Abertawe

Myfyrwyr yn cwrdd ag artist eiconig ar ymweliad ag Abertawe

Roedd staff a myfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi bachu ar y cyfle i gwrdd ag artist pop eiconig Syr Peter Blake pan ymwelodd ag Abertawe dros y Sul.

Yr ymweliad cyntaf oedd Oriel Gelf Glynn Vivian i ddathlu lluniau Blake o Under Milk Wood gan Dylan Thomas a lansiad ‘arddangosfa agored’ ar gyfer trigolion Abertawe (oedd yn cynnwys gwaith gan ddarlithydd y Coleg Phil Jacobs).

25
Meh
Artistiaid talentog yn dangos eu gwaith

Artistiaid talentog yn dangos eu gwaith

Mae artistiaid, ffotograffwyr a dylunwyr talentog o Goleg Gŵyr Abertawe wedi dathlu diwedd y flwyddyn academaidd gyda chyfres o arddangosfeydd ar draws y ddinas.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Arts, Crafts and Photography Feed