Business, Accountancy and Law News

16
Awst
Dathlu ar y cyd i fyfyrwyr AU y Coleg

Dathlu ar y cyd i fyfyrwyr AU y Coleg

Mae gan Lauren Pritchard ac Atlanta Coates, myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe, ddau reswm gwych i ddathlu’r Haf hwn.

23
Mai

Chris Brindley MBE yn cyflwyno dosbarth meistr arweinyddiaeth a rheolaeth yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Yr wythnos hon (dydd Mercher 25 Mai) bydd Ysgol Fusnes Plas Sgeti yn croesawu Chris Brindley MBE i gyflwyno dosbarth meistr arweinyddiaeth a rheolaeth.

Bydd dysgwyr cyrsiau HND a BA Rheoli Busnes a’r rhai sy’n astudio cyrsiau rheoli proffesiynol yn bresennol yn nosbarth meistr cyn-reolwr gyfarwyddwr Metro Bank.

20
Ebr
Cyflwyno Bwrdd Cynghori Ysgol Fusnes Plas Sgeti

Cyflwyno Bwrdd Cynghori Ysgol Fusnes Plas Sgeti – Llunio’r Dyfodol

Mae Ysgol Fusnes Plas Sgeti wedi cyhoeddi ei bod yn ffurfio Bwrdd Cynghori – ffigurau allweddol o fyd diwydiant a fydd yn helpu i lunio dyfodol addysg a hyfforddiant ar draws De Cymru a thu hwnt.

Yn ddiweddar, gyda chymorth Rhaglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu Llywodraeth Cymru, mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi trawsnewid yr adeilad Sioraidd annwyl yn Ysgol Fusnes gyfoes.

10
Chwef
Dull cyfunol o ddysgu cyfrifeg

Dull cyfunol o ddysgu cyfrifeg

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi ymuno â Mindful Education i gynnig amrywiaeth o gyrsiau cyfrifeg hyblyg a addysgir trwy gyfuniad o wersi ar-lein a dosbarthiadau ar y campws – perffaith ar gyfer y cyfnod anarferol hwn.

14
Hyd

Ymunwch â ni yn ein nosweithiau agored ym mis Tachwedd

Eleni, mae ein nosweithiau agored ym mis Tachwedd yn mynd yn rhithwir! Archwiliwch yr amrywiaeth o gyrsiau a gynigiwn, sgwrsiwch yn fyw â’n staff a chael cipolwg go iawn ar fywyd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Beth allwch chi ei ddisgwyl o'r diwrnod?

24
Medi

Togetherall - cymuned ddiogel, anhysbys ar gyfer cymorth iechyd meddwl 24/7

Iechyd, diogelwch a lles ein myfyrwyr yw ein prif flaenoriaeth, ac rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd i’w helpu. Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod bellach yn cynnig gwasanaeth cymorth ardderchog ar-lein o’r enw Togetherall.

05
Chwef
Coleg Gŵyr Abertawe yn cael ei ystyried ar gyfer gwobrau cyfrifeg

Coleg Gŵyr Abertawe yn cael ei ystyried ar gyfer gwobrau cyfrifeg

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer mewn pedwar categori yn nigwyddiad Gwobrau PQ Magazine eleni.

Mae’r Gwobrau PQ, sy’n cael eu cynnal yn Llundain ar 26 Chwefror, yn dathlu llwyddiannau ym myd dysgu ac addysgu cyfrifeg.

Y pedwar categori yw:

04
Hyd
Cynlluniau uchelgeisiol Plas Sgeti yn cael y golau gwyrdd

Cynlluniau uchelgeisiol Plas Sgeti yn cael y golau gwyrdd

Bydd gweledigaeth Coleg Gŵyr Abertawe i ailddatblygu Plas Sgeti fel Ysgol Fusnes yn mynd yn ei blaen yn dilyn cais llwyddiannus am gyllid cyfalaf gan Lywodraeth Cymru.

07
Rhag
Coleg yn lansio Ystafell Arloesedd Addysg Lego

Coleg yn lansio Ystafell Arloesedd Addysg Lego

Mae’r drysau Ystafell Arloesedd Addysg Lego newydd sbon Coleg Gŵyr Abertawe wedi agor yn swyddogol.

Dyma’r unig ystafell addysgol o’i math yn yr ardal leol, a bydd y cyfleuster yn cael ei ddefnyddio gan fyfyrwyr, disgyblion ysgol a chyflogwyr i wella eu sgiliau digidol gan ddefnyddio Lego.

27
Meh
Myfyrwyr busnes yn ymchwilio i ddewisiadau prifysgol

Myfyrwyr busnes yn ymchwilio i ddewisiadau prifysgol

Yn ddiweddar, roedd grŵp o fyfyrwyr Safon UG Busnes wedi cael cyfle i ymweld â Diwrnod Agored i Israddedigion ym Mhrifysgol Falmouth i gael cipolwg ar y rhaglenni gradd busnes ac entrepreneuriaeth a gynigir.

Yno, roedden nhw hefyd yn gallu cwrdd â nifer o fyfyrwyr presennol yn ogystal â staff darlithio.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed