Business, Accountancy and Law News

07
Rhag
Coleg yn lansio Ystafell Arloesedd Addysg Lego

Coleg yn lansio Ystafell Arloesedd Addysg Lego

Mae’r drysau Ystafell Arloesedd Addysg Lego newydd sbon Coleg Gŵyr Abertawe wedi agor yn swyddogol.

Dyma’r unig ystafell addysgol o’i math yn yr ardal leol, a bydd y cyfleuster yn cael ei ddefnyddio gan fyfyrwyr, disgyblion ysgol a chyflogwyr i wella eu sgiliau digidol gan ddefnyddio Lego.

27
Meh
Myfyrwyr busnes yn ymchwilio i ddewisiadau prifysgol

Myfyrwyr busnes yn ymchwilio i ddewisiadau prifysgol

Yn ddiweddar, roedd grŵp o fyfyrwyr Safon UG Busnes wedi cael cyfle i ymweld â Diwrnod Agored i Israddedigion ym Mhrifysgol Falmouth i gael cipolwg ar y rhaglenni gradd busnes ac entrepreneuriaeth a gynigir.

Yno, roedden nhw hefyd yn gallu cwrdd â nifer o fyfyrwyr presennol yn ogystal â staff darlithio.

26
Ebr
Coleg ROC Midden – Ymweliad Erasmus+

Coleg ROC Midden – Ymweliad Erasmus+

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn croesawu pedwar aelod o staff o Goleg ROC Midden yn yr Iseldiroedd yr wythnos hon.

Mae’n cael ei gynnal gan y maes dysgu technoleg busnes o ddydd Mawrth 17 Ebrill tan ddydd Gwener 20 Ebrill, a’u prif ffocws fydd gweld sut mae’r system addysg yng Nghymru yn wahanol i’r un yn yr Iseldiroedd.

26
Ebr
Myfyrwyr yn cwrdd â’r Cwnsler Cyffredinol ar y campws

Myfyrwyr yn cwrdd â’r Cwnsler Cyffredinol ar y campws

Mae myfyrwyr Safon Uwch yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi cael ymweliad arbennig gan y Cwnsler Cyffredinol, Jeremy Miles AC.

01
Chwef
Gwobr arian i fyfyrwyr Cyfrifeg

Gwobr arian i fyfyrwyr Cyfrifeg

Mae tri myfyriwr AAT Tystysgrif Sylfaen mewn Cyfrifeg o Goleg Gŵyr Abertawe yn dathlu ar ôl ennill gwobr Arian yn nigwyddiad Cyfrifeg Canolradd Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yng Ngholeg Sir Gâr.

Gwnaeth Demi-Lee Clement, Stela Kovacheva a Jasmeet Gaba amrywiaeth o dasgau gyda’r nod o asesu eu gallu technegol a’u gallu i weithio mewn tîm mewn adran gyfrifeg ‘ffug’.

30
Ion

Coleg Gŵyr Abertawe yn gobeithio ennill gwobrau cyfrifeg

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cael ei roi ar y rhestr fer yn y categori Coleg Cyfrifeg y Flwyddyn (Sector Cyhoeddus) yn seremoni wobrwyo PQ Magazine – teitl a gipiodd y Coleg yn 2016.

27
Tach
Coleg yn cadw statws Platinwm

Coleg yn cadw statws Platinwm

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cadw ei statws Partner Dysgu Cymeradwy Platinwm ACCA ar ôl pum mlynedd o ddarpariaeth ymroddedig.

Ar hyn o bryd, ni yw’r unig goleg addysg bellach yn y DU i gael y statws hwn, y mae mawr alw amdano, gan Gymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig, o ganlyniad i’r hyfforddiant a’r cymorth o safon a ddarperir i’n myfyrwyr cyfrifeg.

13
Hyd

CGA yn ennill teitl Coleg Cyfrifeg y Flwyddyn (Sector Cyhoeddus)

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi ennill Coleg Cyfrifeg y Flwyddyn (Sector Cyhoeddus) yn seremoni wobrwyo nodedig PQ Magazine, cyhoeddiad ar gyfer cyfrifwyr rhannol gymwysedig.

"Rydyn ni wrth ein bodd i ennill y teitl ac yn hapus iawn i’w rannu gyda’r tîm Cyfrifeg ym Mhrifysgol De Cymru, Casnewydd – roedd hi’n noson wych i Gymru!" dywedodd yr Arweinydd Cwricwlwm Paul Sizer.

11
Rhag

Rory yn cyrraedd y rhestr fer

Mae myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe yw’r cyntaf o sefydliad addysgol yng Nghymru i gael ei roi ar y rhestr fer yng nghystadleuaeth Economegydd Ifanc y Flwyddyn Cymdeithas Frenhinol Economeg.

Cafodd Rory Daniels, myfyriwr-lywodraethwr sy’n astudio Safon Uwch ar gampws Gorseinon, ei roi ar y rhestr fer derfynol o 20 a gafodd eu dewis allan o 2000 o gystadleuwyr.

24
Medi

Rheolwr Menter ar restr fer i ennill gwobr fawreddog

Mae Rheolwr Addysg Fenter Coleg Gŵyr Abertawe, Sue Poole, wedi cael ei chynnwys ar restr fer i ennill gwobr fawreddog sy'n cydnabod ei harbenigedd a'i hymagwedd frwdfrydig at yr agenda menter cenedlaethol.

Subscribe to Gower College Swansea Business, Accountancy and Law Feed