Catering and Hospitality News

14
Hyd

Ymunwch â ni yn ein nosweithiau agored ym mis Tachwedd

Eleni, mae ein nosweithiau agored ym mis Tachwedd yn mynd yn rhithwir! Archwiliwch yr amrywiaeth o gyrsiau a gynigiwn, sgwrsiwch yn fyw â’n staff a chael cipolwg go iawn ar fywyd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Beth allwch chi ei ddisgwyl o'r diwrnod?

24
Medi

Togetherall - cymuned ddiogel, anhysbys ar gyfer cymorth iechyd meddwl 24/7

Iechyd, diogelwch a lles ein myfyrwyr yw ein prif flaenoriaeth, ac rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd i’w helpu. Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod bellach yn cynnig gwasanaeth cymorth ardderchog ar-lein o’r enw Togetherall.

22
Ion

Pum myfyriwr yn cystadlu yn Rhaglen Ddoniau WorldSkills

Mae pum myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill lleoedd yng Ngharfan Hir WorldSkills ar ôl dod i’r brig yn eu meysydd yn y Rownd Derfynol Genedlaethol ym mis Tachwedd.

16
Mai
Cyn-fyfyriwr yn ennill teitl Dysgwr VQ Lefel Ganolradd y Flwyddyn 2019

Cyn-fyfyriwr yn ennill teitl Dysgwr VQ Lefel Ganolradd y Flwyddyn 2019

Mae cyn-fyfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe Collette Gorvett wedi cael ei henwi yn Ddysgwr Lefel Ganolradd y Flwyddyn yng Ngowbrau VQ 2019.

Roedd Collette, sydd bellach yn gweithio yn The Ritz yn Llundain, wedi ymuno â Choleg Gŵyr Abertawe yn 2015 i astudio Diploma Lefel 1 mewn Coginio Proffesiynol cyn symud ymlaen i’r Diploma Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol Uwch, Cegin a Bwtri.

22
Tach
Myfyrwyr CGA yn ennill gwobrau Aur, Arian ac Efydd yn WorldSkills!

Myfyrwyr CGA yn ennill gwobrau Aur, Arian ac Efydd yn WorldSkills!

Roedd myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe wedi perfformio’n eithriadol o dda yn Rowndiau Terfynol Cenedlaethol UK LIVE WorldSkills yn NEC Birmingham yn ddiweddar.

Enillodd y myfyriwr Peirianneg Electronig Jamie Skyrme Fedal Aur yn y categori Electroneg Ddiwydiannol ar ôl ymgymryd â set heriol o dasgau cystadlu gan gynnwys canfod namau, dylunio electronig, rhaglennu a phrototeipio.

04
Hyd
Aur a bri i Dîm y DU

Aur a bri i Dîm y DU

Mae Tîm y DU – sy’n cynnwys prentisiaid a myfyrwyr ifanc gorau’r genedl –wedi dychwelyd o Rowndiau Terfynol Euroskills ym Mwdapest yn gyforiog o fedalau a bri.

Yn eu plith mae cyn-fyfyriwr Arlwyo a Lletygarwch o Goleg Gŵyr Abertawe.

27
Medi
Myfyrwyr arlwyo yn paratoi i gynrychioli Cymru

Myfyrwyr arlwyo yn paratoi i gynrychioli Cymru

Mae dau fyfyriwr Lletygarwch o Goleg Gŵyr Abertawe yn barod i gynrychioli Cymru yn Rowndiau Terfynol Cenedlaethol WorldSkills UK LIVE.

20
Medi
Myfyrwyr arlwyo yn mwynhau arddangosiad sgiliau cegin

Myfyrwyr arlwyo yn mwynhau arddangosiad sgiliau cegin

Trefnwyd arddangosiad byw ar gyfer myfyrwyr Arlwyo a Lletygarwch yng Ngholeg Gŵyr Abertawe fel rhan o’u rhaglen sefydlu.

Roedd y cyn-fyfyrwyr Ben Adams a David Davies wedi dychwelyd i geginau Tycoch i baratoi terîn cyw iâr a tsioriso, suprême cyw iâr wedi’i ffrio gyda thatws dauphinoise, stwnsh pwmpen cnau menyn a panache o lysiau, wedi’u dilyn gan mousse chartreuse siocled.

20
Medi

Darlithydd yn ŵr gwadd yn lansiad popty

Stephen Williams, darlithydd Arlwyo a Lletygarwch yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, oedd y gŵr gwadd yn agoriad swyddogol popty newydd sbon yng nghanol y ddinas.

Perchennog yr Hong Kong Bakery yn Heol Brynymor yw Peter Wong, cyn-fyfyriwr yn y Coleg.

24
Mai
Pobl ifanc fedrus yn mynd i ornest Budapest

Pobl ifanc fedrus yn mynd i ornest Budapest

Cyhoeddwyd y bydd y prentisiaid medrus ifanc gorau o Gymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn cael eu dewis i gynrychioli'r DU yn y gystadleuaeth sgiliau fwyaf pwysig a nodedig yn Ewrop.

Yn eu plith mae Collette Gorvett, myfyriwr Lletygarwch Coleg Gŵyr Abertawe.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed