Catering and Hospitality News

20
Medi
Myfyrwyr arlwyo yn mwynhau arddangosiad sgiliau cegin

Myfyrwyr arlwyo yn mwynhau arddangosiad sgiliau cegin

Trefnwyd arddangosiad byw ar gyfer myfyrwyr Arlwyo a Lletygarwch yng Ngholeg Gŵyr Abertawe fel rhan o’u rhaglen sefydlu.

Roedd y cyn-fyfyrwyr Ben Adams a David Davies wedi dychwelyd i geginau Tycoch i baratoi terîn cyw iâr a tsioriso, suprême cyw iâr wedi’i ffrio gyda thatws dauphinoise, stwnsh pwmpen cnau menyn a panache o lysiau, wedi’u dilyn gan mousse chartreuse siocled.

20
Medi

Darlithydd yn ŵr gwadd yn lansiad popty

Stephen Williams, darlithydd Arlwyo a Lletygarwch yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, oedd y gŵr gwadd yn agoriad swyddogol popty newydd sbon yng nghanol y ddinas.

Perchennog yr Hong Kong Bakery yn Heol Brynymor yw Peter Wong, cyn-fyfyriwr yn y Coleg.

24
Mai
Pobl ifanc fedrus yn mynd i ornest Budapest

Pobl ifanc fedrus yn mynd i ornest Budapest

Cyhoeddwyd y bydd y prentisiaid medrus ifanc gorau o Gymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn cael eu dewis i gynrychioli'r DU yn y gystadleuaeth sgiliau fwyaf pwysig a nodedig yn Ewrop.

Yn eu plith mae Collette Gorvett, myfyriwr Lletygarwch Coleg Gŵyr Abertawe.

29
Maw
Sgôr 5 seren arall i fwyty’r Coleg

Sgôr 5 seren arall i fwyty’r Coleg

Yn dilyn ymweliad annisgwyl gan Iechyd yr Amgylchedd yn gynnar ym mis Mawrth, mae Coleg Gŵyr Abertawe wrth ei fodd i gadarnhau bod bwyty The Vanilla Pod a’r ceginau hyfforddi yn Nhycoch wedi cadw ei sgôr hylendid bwyd o 5.

06
Rhag
All Wrapped Up!

All Wrapped Up!

Mae myfyrwyr Lefel 3 Patisserie yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi bod yn brysur iawn yn cynllunio, eisio ac addurno'r darn arddangos Nadoligaidd blynyddol.

05
Rhag
Myfyrwyr Arlwyo a Lletygarwch yn llwyddo mewn cystadleuaeth

Myfyrwyr Arlwyo a Lletygarwch yn llwyddo mewn cystadleuaeth

Mae dau fyfyriwr Arlwyo a Lletygarwch o Goleg Gŵyr Abertawe wedi sicrhau lle yn nhîm Carfan y DU WorldSkills, a allai olygu y byddan nhw’n cynrychioli eu gwlad yn Rownd Derfynol WorldSkills y Byd yn Rwsia yn 2019.

23
Tach

Myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe yn cipio Aur ac Arian!

Mae dau fyfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill medalau yn y Sioe Sgiliau Find a Future a gynhaliwyd yn ddiweddar yn yr NEC yn Birmingham.

26
Maw

Lleoliad pum seren yn croesawu myfyrwyr Lletygarwch

Yn ddiweddar aeth myfyrwyr Lletygarwch o Goleg Gŵyr Abertawe i ddigwyddiad blasu diwydiant yng ngwesty pum seren Oldwalls, Bro Gŵyr.

13
Maw

Melys moes mwy

Mae myfyrwraig Arlwyo Coleg Gŵyr Abertawe, Charlotte Walker, wedi ennill y wobr Arian yn rownd derfynol coginio Pâtissierie Cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Mae Charlotte yn astudio ar gyfer cymhwyster VRQ Lefel 2 Coginio Proffesiynol ar gampws Tycoch ac roedd hi wedi cystadlu yn erbyn wyth myfyriwr arall ar y diwrnod.

24
Chwef

Llwyddiant myfyriwr Arlwyo gyda’r Urdd

Daeth myfyriwr Coginio Proffesiynol o Goleg Gŵyr Abertawe i’r brig yng nghystadleuaeth CogUrdd yr wythnos hon a gynhaliwyd yn Ysgol Gyfun Bryn Tawe.

Enillodd Jacqueline sy’n fyfyriwr Lefel 3 ar gampws Tycoch y wobr gyntaf yn y gystadleuaeth 19-25 oed a bydd yn awr yn cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yng Nghaerffili ym mis Mai.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed