Computing and Technology News

11
Tach

Myfyrwyr yn cymryd rhan ym Mŵtcamp Echwaraeon cyntaf Gwdihŵs CGA

Roedd dros 40 o fyfyrwyr o safleoedd ar draws Coleg Gŵyr Abertawe wedi mwynhau eu bŵtcamp cyntaf fel Gwdihŵs CGA yn ystod hanner tymor yn yr ystafell Echwaraeon, Ward 4, Hill House, Campws Tycoch.

14
Hyd

Ymunwch â ni yn ein nosweithiau agored ym mis Tachwedd

Eleni, mae ein nosweithiau agored ym mis Tachwedd yn mynd yn rhithwir! Archwiliwch yr amrywiaeth o gyrsiau a gynigiwn, sgwrsiwch yn fyw â’n staff a chael cipolwg go iawn ar fywyd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Beth allwch chi ei ddisgwyl o'r diwrnod?

24
Medi

Togetherall - cymuned ddiogel, anhysbys ar gyfer cymorth iechyd meddwl 24/7

Iechyd, diogelwch a lles ein myfyrwyr yw ein prif flaenoriaeth, ac rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd i’w helpu. Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod bellach yn cynnig gwasanaeth cymorth ardderchog ar-lein o’r enw Togetherall.

18
Ebr
Dyfais tracio anifeiliaid anwes direidus yn llwyddiant i fyfyrwyr TG

Dyfais tracio anifeiliaid anwes direidus yn llwyddiant i fyfyrwyr TG

Mae myfyrwyr sy’n dilyn cwrs Diploma Lefel 3 90 Credyd mewn TG yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi cyflwyno eu prosiect diweddaraf yn Ffair y Glec Fawr yn y Weinyddiaeth Amddiffyn, Sain Tathan.

Roedd y digwyddiad hwn, a drefnwyd gan EESW/Stem Cymru, wedi denu dros 80 o dimau o ysgolion a cholegau ar draws De Cymru.

06
Chwef
Myfyriwr yn ennill medal Arian am ddylunio gwefan

Myfyriwr yn ennill medal Arian am ddylunio gwefan

Mae myfyriwr TG o Goleg Gŵyr Abertawe wedi dod yn ail yng Nghystadleuaeth Sgiliau y DU yn y categori Dylunio Gwefan Uwch a gynhaliwyd yn ddiweddar yng Ngholeg Sir Gâr.

Roedd Jordan James, sy’n astudio Diploma Lefel 3 Technoleg Gwybodaeth ar gampws Gorseinon, wedi cael y dasg o gynhyrchu gwefan i hyrwyddo Cymru fel cyrchfan i dwristiaid.  

07
Rhag

Cyfleoedd cysylltiedig â gwaith i fyfyrwyr TG

Cyn bo hir bydd cyfle gan fyfyrwyr TG yng Ngholeg Gŵyr Abertawe i gyfuno eu hastudiaethau academaidd â hyfforddiant realistig yn y gweithle, diolch i bartneriaeth newydd â'r rhaglen gyflogadwyedd fyd-eang Galaxias Tech.

14
Mai

Entrepreneur meddalwedd yn ysbrydoli myfyrwyr TG

Roedd yr entrepreneur meddalwedd lleol – a chyn fyfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe - Adam Curtis wedi dychwelyd i gampws Gorseinon yn ddiweddar i roi anerchiad ysbrydoledig i fyfyrwyr TG galwedigaethol.

12
Chwef

Adeilad addysgu newydd yng Ngorseinon wedi agor yn swyddogol

Mae adeilad addysgu newydd sbon gwerth £2.8 miliwn ar gampws Gorseinon Coleg Gŵyr Abertawe wedi cael ei ddadorchuddio’n swyddogol.

Mae’n cynnwys 11 ystafell ddosbarth, saith ystafell TG, a champfa gyda chyfleusterau cawod a lloches parcio beiciau. Fe’i hagorwyd yn ffurfiol ar 6 Chwefror gan yr Athro Syr Leszek Borysiewicz, Is-Ganghellor Prifysgol Caergrawnt.

Subscribe to Gower College Swansea Feed