ESOL Adult Basic Education News

17
Medi

Dau fyfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe yn cipio medalau Gwobrau Addysg Oedolion Ysbrydoli!

Mae dau fyfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe – Phyllis Gregory a Wilnelia De Jesus – wedi ennill gwobrau yng Ngwobrau Addysg Oedolion Ysbrydoli!, sy’n dathlu dysgu gydol oes.

Wilnelia De Jesus

14
Hyd

Ymunwch â ni yn ein nosweithiau agored ym mis Tachwedd

Eleni, mae ein nosweithiau agored ym mis Tachwedd yn mynd yn rhithwir! Archwiliwch yr amrywiaeth o gyrsiau a gynigiwn, sgwrsiwch yn fyw â’n staff a chael cipolwg go iawn ar fywyd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Beth allwch chi ei ddisgwyl o'r diwrnod?

24
Medi

Togetherall - cymuned ddiogel, anhysbys ar gyfer cymorth iechyd meddwl 24/7

Iechyd, diogelwch a lles ein myfyrwyr yw ein prif flaenoriaeth, ac rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd i’w helpu. Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod bellach yn cynnig gwasanaeth cymorth ardderchog ar-lein o’r enw Togetherall.

15
Medi
Myfyriwr ESOL yn Llysgennad Chwaraeon

Myfyriwr ESOL yn Llysgennad Chwaraeon

Mae myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi dychwelyd o ymweliad pedwar diwrnod â Bwlgaria yn ddiweddar fel rhan o brosiect chwaraeon Erasmus+.

Digwyddodd y daith ar ôl i GolegauCymru gysylltu â thiwtoriaid ESOL y Coleg i weld a hoffai unrhyw rai o’u myfyrwyr wneud cais am rôl Llysgennad Datblygu Chwaraeon Ieuenctid (YSDA). 

Subscribe to Gower College Swansea Feed