Electronic Engineering News

06
Medi

Coleg yn dathlu Medaliwn Rhagoriaeth i Tom

Yn ystod digwyddiad cystadleuaeth WorldSkills Kazan 2019 yn ddiweddar, o’r 19 o fedalau a enillwyd gan Team UK roedd dim llai na chwech ohonynt wedi dod o Gymru.

19
Awst
Shanghai yn galw myfyrwyr electroneg

Shanghai yn galw myfyrwyr electroneg

Mae pedwar myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cyrraedd rownd derfynol genedlaethol WorldSkills y DU ar gyfer Electroneg Ddiwydiannol a fydd yn cael ei chynnal yn yr NEC ym mis Tachwedd.

Mae Rhys Watts, Liam Hughes, Ben Lewis a Nathan Evans i gyd yn dilyn cyrsiau Peirianneg Electronig ar Gampws Tycoch.

17
Mai
Rhagbrawf rhanbarthol yn rhoi myfyrwyr ar brawf

Rhagbrawf rhanbarthol yn rhoi myfyrwyr ar brawf

Mae myfyrwyr Peirianneg Electronig o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cymryd rhan mewn rhagbrawf rhanbarthol WorldSkills y DU ar Gampws Tycoch.

Roedd y rhagbrawf rhanbarthol, sy’n rhan o fframwaith cystadleuaeth WorldSkills ac a drefnwyd mewn partneriaeth â SEMTA, yn cynnwys tri gweithgaredd ymarferol – adeiladu electronig, prawf a mesur, canfod namau – a phrawf theori.

24
Ion
Medalau Aur ac Arian i fyfyrwyr Tycoch

Medalau Aur ac Arian i fyfyrwyr Tycoch

Mae myfyrwyr Peirianneg Electronig o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cipio dwy o’r tair prif wobr yn ddiweddar yn rownd derfynol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru (Electroneg Ddiwydiannol).

Enillydd y wobr Aur oedd Rhys Watts, gyda Ben Lewis yn ennill gwobr Arian – mae’r ddau fyfyriwr yn astudio cyrsiau Lefel 3 ar Gampws Tycoch.

Daeth Daniel Holmes o Goleg Cambria yn drydydd.

22
Tach
Myfyrwyr CGA yn ennill gwobrau Aur, Arian ac Efydd yn WorldSkills!

Myfyrwyr CGA yn ennill gwobrau Aur, Arian ac Efydd yn WorldSkills!

Roedd myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe wedi perfformio’n eithriadol o dda yn Rowndiau Terfynol Cenedlaethol UK LIVE WorldSkills yn NEC Birmingham yn ddiweddar.

Enillodd y myfyriwr Peirianneg Electronig Jamie Skyrme Fedal Aur yn y categori Electroneg Ddiwydiannol ar ôl ymgymryd â set heriol o dasgau cystadlu gan gynnwys canfod namau, dylunio electronig, rhaglennu a phrototeipio.

24
Medi
Myfyrwyr Peirianneg Electronig yn  mynd i'r gystadleuaeth sgiliau

Myfyrwyr Peirianneg Electronig yn mynd i'r gystadleuaeth sgiliau

Bydd prentisiaid a dysgwyr gorau'r DU yn cystadlu am wobr aur yn Rowndiau Terfynol Worldskills UK LIVE ar 15-17 Tachwedd.

Yn eu plith bydd dau o fyfyrwyr Peirianneg Electronig o Goleg Gŵyr Abertawe - Matthew Belton a Jamie Skyrme.

10
Ebr
Llwyddiant mewn cystadleuaeth sgiliau i fyfyriwr electroneg o Abertawe

Llwyddiant mewn cystadleuaeth sgiliau i fyfyriwr electroneg o Abertawe

Mae bachgen 22 oed o Mayhill wedi cipio’r fedal aur mewn electroneg, yn rownd derfynol cystadleuaeth sgiliau genedlaethol.

30
Maw

Cydweithrediad coleg / diwydiant yn arwain at gyfleoedd prentisiaeth

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi datblygu cydweithrediad cyffrous gyda’r arbenigwyr electroneg diwydiannol Kontroltek, sydd wedi'u lleoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ar ôl i’r ddau sefydliad weld cyfle posibl i symud myfyrwyr yn ddi-dor o amgylchedd y coleg i brentisiaethau llwyddiannus, ysgogol.

01
Rhag

Tîm Technoleg Ddigidol yn edrych ymlaen at Ffair y Glec Fawr

Roedd llwyddiant myfyrwyr Technoleg Ddigidol yn destun balchder i Goleg Gŵyr Abertawe yn ddiweddar yn ystod Rowndiau Terfynol Cenedlaethol Worldskills yn Birmingham NEC.

Roedd y myfyrwyr, ynghyd â’r darlithwyr Steve Williams a Clive Monks a’r Cynorthwyydd Cymorth Dysgu Teresa Jayathilaka, wedi treulio pum diwrnod dwys yn paratoi ar gyfer y sioe, ac yn cymryd rhan ynddi.

14
Hyd

Annog pobl ifanc i fentro i faes electroneg

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn annog y genhedlaeth nesaf o dalent i fentro i’r diwydiant electroneg defnyddwyr.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Electronic Engineering Feed