Engineering News

29
Maw
Gyrfaoedd mewn peirianneg yn croesawu fyfyrwyr

Gyrfaoedd mewn peirianneg yn croesawu fyfyrwyr

Er mwyn cyd-fynd ag ymgyrch genedlaethol ‘2018: Blwyddyn Peirianneg’, cynhaliwyd cyfres o sgyrsiau a sesiynau rhyngweithiol yn ddiweddar gan Goleg Gŵyr Abertawe i fyfyrwyr sy’n dymuno cael gyrfa yn y sector arloesol hwn, gan ganolbwyntio ar y cyfleoedd cyffrous a fydd ar garreg drws yn y dyfodol agos!

08
Medi

Dyfodol disglair i ddosbarth Technoleg Peirianneg 2015

Mae adran Technoleg Peirianneg Coleg Gŵyr Abertawe (Tycoch) wedi dathlu ei gohort BTEC Lefel 3 mwyaf llwyddiannus hyd yn hyn.

14
Ebr

Myfyriwr peirianneg yn ennill gwobr gweithgynhyrchu

Mae myfyriwr Peirianneg Coleg Gŵyr Abertawe, Amadou Khan, wedi ennill gwobr yn ddiweddar yn nigwyddiad mawreddog Gwobrau Gweithgynhyrchu’r Dyfodol EEF yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

Cipiodd Amadou y wobr Efydd yn y categori Llwybr at Brentisiaeth – Myfyriwr y Flwyddyn.

27
Maw

Y Coleg yn cynnal rowndiau terfynol rhanbarthol Peirianneg Fecanyddol

Mae Coleg Gŵyr Abertawe newydd gynnal rownd derfynol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru ar gyfer Peirianneg Fecanyddol (CAD).

Daeth myfyrwyr o bob cwr o Gymru i gampws Gorseinon ar 17 Mawrth, lle y cawson nhw dasgau ymarferol i'w cwblhau o dan lygad barcut panel o feirniaid o fyd addysg a diwydiant.

23
Maw

Myfyrwyr GCS yn gyntaf ac yn ail yn rownd derfynol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru

Mae myfyrwyr Peirianneg o Goleg Gŵyr Abertawe wedi dod yn gyntaf ac yn ail yn rownd derfynol Cystadleuaeth Sgiliau Electroneg Cymru Gyfan a gynhaliwyd yn ddiweddar.

Enillodd Niko Leuchtenberg a Matthew Sutch, sy'n astudio tuag at ennill Diploma Lefel 3 mewn Peirianneg (Technoleg Ddigidol) ar gampws Tycoch, y gwobrau Aur ac Arian yn y digwyddiad a gynhaliwyd yng Ngholeg Cambria.

17
Maw

Myfyrwyr peirianneg yn wynebu cyfweliadau ffug

Yn ddiweddar aeth myfyrwyr BTEC Lefel 3 Peirianneg Coleg Gŵyr Abertawe i sesiynau cyfweliadau ffug gyda chyflogwyr lleol mewn digwyddiad a drefnwyd gan Swyddog Menter y coleg Lucy Turtle a Gareth Price o Yrfa Cymru.

“Prif amcanion y digwyddiad hwn oedd paratoi myfyrwyr ar gyfer byd gwaith a rhoi cyngor a chyfarwyddyd ar ddatblygu eu CVs a sgiliau cyfweld,” dywedodd Lucy.

Subscribe to Gower College Swansea Engineering Feed