Engineering News

13
Hyd
Myfyriwr mewn gweithdy

O’r Bont i AU!

Mae hi bob amser yn wych clywed straeon dilyniant ar draws y Coleg ac mae’r stori hon yn fendigedig!

Yn ôl yn 2017, roedd Emma Hill mewn perygl o fod yn NEET. Ymunodd hi â’n rhaglen y Bont tra roedd hi’n meddwl am lwybr gyrfa i’w ddilyn. Ar ôl cwblhau cwrs y Bont gyda phroffil DM, aeth hi ymlaen i’r cwrs L2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ac yna i’r cwrs L2 Technolegau Peirianneg.

10
Meh

Coleg Gŵyr Abertawe - Coleg Hyfforddi Weldiwr Cymeradwywyd gan TWI CL cyntaf yng Nghymru

Coleg Gŵyr Abertawe yw’r coleg cyntaf yng Nghymru i gael ein gymeradwyo fel Coleg Hyfforddi Weldiwr TWI CL gan TWI Certification Ltd; mae tiwtoriaid bellach wedi cael ardystiad TWI i arolygu ac archwilio darnau prawf ac yn gallu cyflwyno hyfforddiant weldio cod TWI.

14
Hyd

Ymunwch â ni yn ein nosweithiau agored ym mis Tachwedd

Eleni, mae ein nosweithiau agored ym mis Tachwedd yn mynd yn rhithwir! Archwiliwch yr amrywiaeth o gyrsiau a gynigiwn, sgwrsiwch yn fyw â’n staff a chael cipolwg go iawn ar fywyd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Beth allwch chi ei ddisgwyl o'r diwrnod?

24
Medi

Togetherall - cymuned ddiogel, anhysbys ar gyfer cymorth iechyd meddwl 24/7

Iechyd, diogelwch a lles ein myfyrwyr yw ein prif flaenoriaeth, ac rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd i’w helpu. Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod bellach yn cynnig gwasanaeth cymorth ardderchog ar-lein o’r enw Togetherall.

21
Gorff

Tiwtor/Aseswr Peirianneg a chyn-fyfyriwr yn ennill gwobr “Cydweithredu Diwydiannol Academaidd Gorau”

Mae Elizabeth (Lizzie) Roberts, Tiwtor/Aseswr Peirianneg yng Ngholeg Gŵyr Abertawe a chyn-fyfyriwr HNC, HND a NVQ Lefel 4 wedi cipio’r wobr Cydweithredu Diwydiannol Academaidd Gorau gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant o ganlyniad i’w phrosiect traethawd gradd Baglorion Peirianneg Dosbarth Cyntaf.

11
Meh

Myfyriwr Technoleg Peirianneg yn rhagori ar Brentisiaeth Gradd

Mae alwm Technolegau Peirianneg, Fleet Morgan, wedi ei osod ar Brentisiaeth Gradd gyda cwmni, MBDA Missile Systems.

Mae Fleet yn ennill arian wrth ddysgu gan treulio pedwar diwrnod gyda'r cwmni ac un diwrnod yn Prifysgol Swydd Hertford.

17
Ion

Symud Ymlaen i Addysg Bellach a thu hwnt

Mae’r cyn-fyfyriwr Technoleg Peirianneg Joe Snelling wedi symud ymlaen yn llwyddiannus i brentisiaeth gydag OEM Peirianneg yn Llansamlet.

Dechreuodd Joe yng Ngholeg Gŵyr Abertawe ar Raglen y Bont lle roedd wedi sefyll allan oherwydd ei ddoniau, ei etheg gwaith gadarn a’i agwedd aeddfed tuag at y Coleg a’i yrfa yn y dyfodol.

29
Maw
Gyrfaoedd mewn peirianneg yn croesawu fyfyrwyr

Gyrfaoedd mewn peirianneg yn croesawu fyfyrwyr

Er mwyn cyd-fynd ag ymgyrch genedlaethol ‘2018: Blwyddyn Peirianneg’, cynhaliwyd cyfres o sgyrsiau a sesiynau rhyngweithiol yn ddiweddar gan Goleg Gŵyr Abertawe i fyfyrwyr sy’n dymuno cael gyrfa yn y sector arloesol hwn, gan ganolbwyntio ar y cyfleoedd cyffrous a fydd ar garreg drws yn y dyfodol agos!

08
Medi

Dyfodol disglair i ddosbarth Technoleg Peirianneg 2015

Mae adran Technoleg Peirianneg Coleg Gŵyr Abertawe (Tycoch) wedi dathlu ei gohort BTEC Lefel 3 mwyaf llwyddiannus hyd yn hyn.

14
Ebr

Myfyriwr peirianneg yn ennill gwobr gweithgynhyrchu

Mae myfyriwr Peirianneg Coleg Gŵyr Abertawe, Amadou Khan, wedi ennill gwobr yn ddiweddar yn nigwyddiad mawreddog Gwobrau Gweithgynhyrchu’r Dyfodol EEF yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

Cipiodd Amadou y wobr Efydd yn y categori Llwybr at Brentisiaeth – Myfyriwr y Flwyddyn.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed