Hairdressing, Beauty and Holistics News

25
Maw
Myfyrwyr coleg yn ennill llu o fedalau

Myfyrwyr coleg yn ennill llu o fedalau

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn dathlu ar ôl cipio 20 medal yn y gyfres ddiweddar o ddigwyddiadau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Nod Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yw codi proffil sgiliau yng Nghymru. Mae’n cynnig cyfle i fyfyrwyr, hyfforddeion a phrentisiaid herio, meincnodi a chodi eu sgiliau drwy gymryd rhan mewn cystadlaethau ar draws amrywiaeth o sectorau.

13
Hyd

Cystadleuaeth Dathlu Creadigrwydd i fyfyrwyr Trin Gwallt Broadway.

Roedd myfyrwyr VRQ Diploma Lefel 2 mewn Trin Gwallt wrthi yn cystadlu yr wythnos diwethaf yng Nghanolfan Gwallt, Harddwch a Holisteg Broadway.

Cafodd myfyrwyr yr ail flwyddyn awr i gynllunio a chynhyrchu steil wallt fasnachol, gan gyfuno llu o sgiliau technegol a ddysgwyd yn ystod eu cwrs.

14
Hyd

Ymunwch â ni yn ein nosweithiau agored ym mis Tachwedd

Eleni, mae ein nosweithiau agored ym mis Tachwedd yn mynd yn rhithwir! Archwiliwch yr amrywiaeth o gyrsiau a gynigiwn, sgwrsiwch yn fyw â’n staff a chael cipolwg go iawn ar fywyd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Beth allwch chi ei ddisgwyl o'r diwrnod?

24
Medi

Togetherall - cymuned ddiogel, anhysbys ar gyfer cymorth iechyd meddwl 24/7

Iechyd, diogelwch a lles ein myfyrwyr yw ein prif flaenoriaeth, ac rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd i’w helpu. Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod bellach yn cynnig gwasanaeth cymorth ardderchog ar-lein o’r enw Togetherall.

11
Mai
Cyrsiau rhan-amser - Canolfan Gwallt, Harddwch a Holisteg Broadway

Cyrsiau rhan-amser - Canolfan Gwallt, Harddwch a Holisteg Broadway

Rydym wedi trefnu’r sesiynau arweiniad canlynol i’r bobl sydd â diddordeb mewn cyrsiau rhan-amser yng Nghanolfan Broadway.

Ffoniwch ni ar 01792 284049 i gael rhagor o wybodaeth.

19
Ebr
Diwrnod Agored Canolfan Broadway - 6 Mehefin

Diwrnod Agored Canolfan Broadway - 6 Mehefin

Diwrnod Agored Canolfan Broadway
Dydd Mercher 6 Mehefin
10am – 4pm

Ydych chi’n ystyried gyrfa mewn trin gwallt, harddwch neu therapïau cyfannol?

Os felly, dewch i’n diwrnod agored ar 6 Mehefin lle gallwch gael mwy o wybodaeth am ein cyrsiau amser llawn a rhan-amser sy’n dechrau ym mis Medi.

06
Ebr
Llwyddiant i ddwy fyfyrwraig harddwch

Llwyddiant i ddwy fyfyrwraig harddwch

Mae dwy fyfyrwarig o Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill gwobrau yn un o gystadlaethau nodedig Salon Cymru.

Daeth Amanda Rees yn gyntaf yn y digwyddiad yng Nghaerdydd, wedi’i dilyn yn agos gan Katie Jennings a ddaeth yn drydydd. Ar hyn o bryd, mae’r ddwy fyfyrwraig yn dilyn cwrs Lefel 2 Colur Cosmetig yng Nghanolfan Broadway y Coleg.

17
Maw
Apprenticeships are a 'cut above'

Prentisiaethau yn ‘ben ac ysgwyddau uwchben y lleill’

Mae salon arobryn yr Hair Lounge (sydd ag adeiladau yn Fforestfach a Sgiwen) yn dibynnu ar eu prentisiaid i redeg y busnes yn esmwyth o ddydd i ddydd.

Roedd yr uwch-steilydd Adrian wedi dewis y llwybr prentisiaeth ac wedi gweithio yn yr Hair Lounge am bron pum mlynedd.

20
Hyd
Hair apprentice heads to London Fashion Week

Prentis trin gwallt yn mynd i Wythnos Ffasiwn Llundain

Mae prentis Trin Gwallt o Gorseinon wedi cael blas ar y ‘bywyd bras’ yn ystod Wythnos Ffasiwn Llundain, diolch i’w chysylltiadau â Choleg Gŵyr Abertawe.

20
Hyd
Student Spencer publishes first novel

Myfyriwr Spencer yn cyhoeddi ei nofel gyntaf

Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn treulio misoedd yr haf yn ymlacio ac yn magu nerth newydd ond mae Spencer Davieson ychydig yn wahanol – treuliodd ei wyliau haf yn cyhoeddi ei lyfr cyntaf.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed