Hairdressing, Beauty and Holistics News

11
Mai
Cyrsiau rhan-amser - Canolfan Gwallt, Harddwch a Holisteg Broadway

Cyrsiau rhan-amser - Canolfan Gwallt, Harddwch a Holisteg Broadway

Rydym wedi trefnu’r sesiynau arweiniad canlynol i’r bobl sydd â diddordeb mewn cyrsiau rhan-amser yng Nghanolfan Broadway.

Ffoniwch ni ar 01792 284049 i gael rhagor o wybodaeth.

19
Ebr
Diwrnod Agored Canolfan Broadway - 6 Mehefin

Diwrnod Agored Canolfan Broadway - 6 Mehefin

Diwrnod Agored Canolfan Broadway
Dydd Mercher 6 Mehefin
10am – 4pm

Ydych chi’n ystyried gyrfa mewn trin gwallt, harddwch neu therapïau cyfannol?

Os felly, dewch i’n diwrnod agored ar 6 Mehefin lle gallwch gael mwy o wybodaeth am ein cyrsiau amser llawn a rhan-amser sy’n dechrau ym mis Medi.

06
Ebr
Llwyddiant i ddwy fyfyrwraig harddwch

Llwyddiant i ddwy fyfyrwraig harddwch

Mae dwy fyfyrwarig o Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill gwobrau yn un o gystadlaethau nodedig Salon Cymru.

Daeth Amanda Rees yn gyntaf yn y digwyddiad yng Nghaerdydd, wedi’i dilyn yn agos gan Katie Jennings a ddaeth yn drydydd. Ar hyn o bryd, mae’r ddwy fyfyrwraig yn dilyn cwrs Lefel 2 Colur Cosmetig yng Nghanolfan Broadway y Coleg.

17
Maw
Apprenticeships are a 'cut above'

Prentisiaethau yn ‘ben ac ysgwyddau uwchben y lleill’

Mae salon arobryn yr Hair Lounge (sydd ag adeiladau yn Fforestfach a Sgiwen) yn dibynnu ar eu prentisiaid i redeg y busnes yn esmwyth o ddydd i ddydd.

Roedd yr uwch-steilydd Adrian wedi dewis y llwybr prentisiaeth ac wedi gweithio yn yr Hair Lounge am bron pum mlynedd.

20
Hyd
Hair apprentice heads to London Fashion Week

Prentis trin gwallt yn mynd i Wythnos Ffasiwn Llundain

Mae prentis Trin Gwallt o Gorseinon wedi cael blas ar y ‘bywyd bras’ yn ystod Wythnos Ffasiwn Llundain, diolch i’w chysylltiadau â Choleg Gŵyr Abertawe.

20
Hyd
Student Spencer publishes first novel

Myfyriwr Spencer yn cyhoeddi ei nofel gyntaf

Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn treulio misoedd yr haf yn ymlacio ac yn magu nerth newydd ond mae Spencer Davieson ychydig yn wahanol – treuliodd ei wyliau haf yn cyhoeddi ei lyfr cyntaf.

14
Meh

Bariton 'Syniadau Mawr' yn ymweld â myfyrwyr Harddwch

Roedd y Model Rôl Syniadau Mawr a’r bariton amldalentog o Gymru Mark Llewellyn Evans wedi cynnal diwrnod o weithdai yn ddiweddar yng Nghanolfan Broadway.

“Roedd hyn yn gyfle gwych i’r therapyddion harddwch newydd gael cipolwg ar y gyrfaoedd y gallen nhw eu dilyn yn y diwydiant ffilmiau a cherddoriaeth,” dywedodd Swyddog Menter y coleg Lucy Turtle, a drefnodd y digwyddiad. 

14
Meh
Level 2 Make-up Student Kaitlyn for Salon Cymru

Llongyfarchiadau i Kaitlyn am lwyddiant Salon Cymru

Mae’r fyfyrwraig harddwch Kaitlyn Hole, sy’n astudio’r cwrs rhan-amser Tystysgrif mewn Colur Cosmetig yng Nghanolfan Broadway wedi dod yn ail yng nghystadleuaeth flynyddol Salon Cymru (categori Lefel 2 Colur).

02
Meh

Trin gwallt yn agor byd o gyfleoedd i'r cyfarwyddwr artistig Casey

Mae trin gwallt yn fwy na dim ond swydd naw i bump fel y tystia Casey Coleman, cyfarwyddwr artistig yn Ocean Hairdressing, Caerdydd ac un o gyn-fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe.

05
Mai

Digwyddiad gwallt a harddwch yn ysbrydoli gweithwyr proffesiynol y diwydiant

Yn ddiweddar roedd Coleg Gŵyr Abertawe wedi cynnal noson i ddathlu ac ysbrydoli talent Cymru ar draws y sector trin gwallt a harddwch.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Hairdressing, Beauty and Holistics Feed