Higher Education News

17
Rhag

Myfyrwyr Theatr Gerdd yn derbyn adborth amrhisiadwy gan weithwyr proffesiynol y diwydiant

Yn ddiweddar fe wnaeth myfyrwyr TystAU Theatr Gerdd dderbyn adborth gwerthfawr fel rhan o’u modiwl paratoi ar gyfer clyweliad.

Yn y digwyddiad, roedd rhaid i’r myfyrwyr berfformio darn clyweliad o flaen panel o bedwar gweithiwr proffesiynol:

10
Tach

Coleg yn canmol dosbarth 2020  

Bob blwyddyn mae graddio yn nodi adeg arbennig yn y calendr academaidd i longyfarch gwaith caled a llwyddiant ein graddedigion.  

Mae’r digwyddiad yn tynnu sylw at gyflawniadau lle rydym yn dathlu llwyddiant myfyrwyr o amrywiaeth eang o gyrsiau lefel uwch gan gynnwys cyfrifeg, addysgu, peirianneg, chwaraeon, gofal plant, chwaraeon, tai a rheoli.

14
Hyd

Join us at our virtual open evenings in November

Eleni, mae ein nosweithiau agored ym mis Tachwedd yn mynd yn rhithwir! Archwiliwch yr amrywiaeth o gyrsiau a gynigiwn, sgwrsiwch yn fyw â’n staff a chael cipolwg go iawn ar fywyd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Beth allwch chi ei ddisgwyl o'r diwrnod?

24
Medi

Togetherall - cymuned ddiogel, anhysbys ar gyfer cymorth iechyd meddwl 24/7

Iechyd, diogelwch a lles ein myfyrwyr yw ein prif flaenoriaeth, ac rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd i’w helpu. Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod bellach yn cynnig gwasanaeth cymorth ardderchog ar-lein o’r enw Togetherall.

09
Gorff

Myfyrwyr yn cynhyrchu arddangosfa ffasiwn rithwir

Roedd arddangosfa Gradd Sylfaen Dylunio Ffasiwn a Thecstilau eleni yn wahanol iawn i’r arfer. Roedd y cyfyngiadau ar symud yn golygu na allai myfyrwyr gynnal sioe gorfforol, ac felly fe wnaethant arddangos eu gwaith trwy dudalen Instagram bwrpasol.

03
Ebr

Myfyrwyr Addysg Uwch yn ymweld ag Efrog Newydd

Ym mis Chwefror eleni, fe aeth ein myfyrwyr Gradd Sylfaen Rheoli Digwyddiadau a’n myfyrwyr Gradd Sylfaen Datblygu a Rheolaeth Chwaraeon i Efrog Newydd.

Treuliodd y myfyrwyr bedwar diwrnod yn y ddinas, a chawsant gyfle i ymweld â’r Statute of Liberty, Madison Square Garden yn ogystal â gwylio gêm byw o bêl-fasged yng Nghanolfan Barclays.

15
Tach
Dysgwyr AU y Coleg yn graddio!

Dysgwyr AU y Coleg yn graddio!

Roedd dros 100 o fyfyrwyr Addysg Uwch o Goleg Gŵyr Abertawe yn rhan o ddigwyddiad graddio arbennig yn Neuadd Brangwyn.

Roedd y myfyrwyr wedi gwisgo eu capiau a’u gynau i ddathlu eu llwyddiant mewn cyrsiau addysg uwch megis cyfrifeg, busnes, gwyddoniaeth, peirianneg, gofal plant, holisteg, tai a rheolaeth.

15
Hyd
Cydweithrediad AB/AU yn trawsnewid ystafell ddosbarth

Cydweithrediad AB/AU yn trawsnewid ystafell ddosbarth

Diolch i gais llwyddiannus i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW), mae ystafell ddosbarth yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi cael ei thrawsnewid yn lle dysgu gweithredol gyda chyfleusterau fideogynadledda, byrddau rhyngweithiol a chlustffonau VR.

Subscribe to Gower College Swansea Feed