International News

12
Awst
Certificate at Cambridge

Sylw anrhydeddus gan Gaergrawnt!

Mae Legolas, un o’n myfyrwyr rhyngwladol blwyddyn 1af, wedi derbyn sylw anrhydeddus gan Adran Gymdeithaseg Gaergrawnt am ei gyfraniad i’r gystadleuaeth ffotograffiaeth. Thema’r gystadleuaeth oedd Seicoleg Gwytnwch.

14
Meh
Myfyrwyr Rhyngwladol yn graddio

Seremoni Graddio Ryngwladol – Dosbarth 2022

Bu’n ddiwrnod o ddathlu ar 18 Mai wrth i’n myfyrwyr rhyngwladol yr ail flwyddyn ymgasglu yn Ysgol Fusnes Plas Sgeti.

Daeth myfyrwyr o bedwar ban byd, o wledyddd fel Tsieina, Yr Eidal, Cambodia a Chorea, at ei gilydd ar gyfer cinio a seremoni graddio.

25
Hyd

Coleg yn cael partner blaenllaw yn Tsieina

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Sefydliad Peirianneg Galwedigaethol Changzhou (CZIE), Tsieina.

Mae CZIE yn goleg galwedigaethol o’r radd flaenaf yn Tsieina, a sefydlwyd yn gyntaf ym 1958. Gwnaethpwyd y cyflwyniad i’r sefydliad gan Lywodraeth Cymru, Shanghai, a helpodd i drefnu’r digwyddiad hefyd.

05
Hyd

Y Coleg yn ennill Gwobr Rhagoriaeth Fyd-eang

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi derbyn Gwobr Rhagoriaeth Addysg Fyd-eang Ysgolion Uwchradd Education First (EF) am yr eildro. 

Cyflwynwyd y wobr i’r Coleg i gydnabod y cymorth a gynigiwn i fyfyrwyr i’w helpu i gyflawni canlyniadau Safon Uwch rhagorol a symud ymlaen i rai o brifysgolion gorau’r DU. 

08
Gorff

Diwrnod iachusol allan ym Mae Rhosili

Roedd golygfeydd hyfryd a thraeth eang Bae Rhosili wedi creu cryn argraff ar ein carfan blwyddyn 1af bresennol.

Roedd y myfyrwyr yn falch iawn o gael cyfle i ymlacio gyda’i gilydd a chymdeithasu ar un o draethau mwyaf poblogaidd Bro Gŵyr. Roedd glaw yn edrych yn debygol, ond yn ffodus, roedd y tywydd wedi aros yn sych ac yn fwyn yn ystod ein hymweliad grŵp.

17
Rhag

Ysgol Bartner newydd yn Noida, India

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi llofnodi Memorandwm Ddealltwriaeth gydag Ysgol Prometheus yn Noida, India.

14
Hyd

Ymunwch â ni yn ein nosweithiau agored ym mis Tachwedd

Eleni, mae ein nosweithiau agored ym mis Tachwedd yn mynd yn rhithwir! Archwiliwch yr amrywiaeth o gyrsiau a gynigiwn, sgwrsiwch yn fyw â’n staff a chael cipolwg go iawn ar fywyd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Beth allwch chi ei ddisgwyl o'r diwrnod?

24
Medi

Togetherall - cymuned ddiogel, anhysbys ar gyfer cymorth iechyd meddwl 24/7

Iechyd, diogelwch a lles ein myfyrwyr yw ein prif flaenoriaeth, ac rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd i’w helpu. Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod bellach yn cynnig gwasanaeth cymorth ardderchog ar-lein o’r enw Togetherall.

21
Gorff

Coleg Gŵyr Abertawe yn arwyddo partneriaeth ag ysgol Tsieineaidd

Cynhaliwyd seremoni arwyddo unigryw ac arbennig iawn ddydd Mercher 1 Gorffennaf rhwng Coleg Gŵyr Abertawe ac Ysgol Arbrofol Ieithoedd Tramor Huashang, Talaith Guangdong, Tsieina.

Mae Ysgol Arbrofol Ieithoedd Tramor Huashang yn ysgol ryngwladol gydag addysg gynradd, iau ac uwchradd, ar gampws sydd tua 60,000 metr sgwâr.

16
Gorff

Seremoni raddio rithwir i fyfyrwyr rhyngwladol

Diolch i ryfeddodau technoleg ddigidol, cafodd ein myfyrwyr rhyngwladol seremoni raddio wahanol iawn i flynyddoedd blaenorol.

Ar 29 Mehefin, roedd ein myfyrwyr Safon Uwch wedi mynd i ddigwyddiad ar-lein, a oedd â nifer o negeseuon gan staff ar draws y Coleg, gan gynnwys y Pennaeth, Mark Jones.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed