Maths, Science and Social Sciences News

31
Mai
Dysgwyr yn llyfrgell Campws Tycoch

Cyrsiau Mynediad i Addysg Uwch: agor llwybrau i addysg a llwyddiant gyrfa

Yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, rydym yn falch o ddarparu amrywiaeth cynhwysfawr o gyrsiau Mynediad i Addysg Uwch (AU), gyda’r nod o rymuso unigolion 19 oed a hŷn gyda’r sgiliau a’r cymwysterau sydd eu hangen ar gyfer mynediad llwyddiannus i addysg uwch.

16
Mai
Myfyrwyr yn gwenu / Smiling students

Olympiadau Academaidd yn rhoi myfyrwyr ar brawf

Mae myfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi perfformio’n arbennig o dda mewn cyfres o gystadlaethau yn ddiweddar a gynlluniwyd i brofi eu sgiliau a’u paratoi ar gyfer eu ceisiadau prifysgol.

15
Mai
Myfyriwr yn gwenu / Smiling student

Ailystyried gyrfa diolch i Gemeg!

Roedd Ruby Millinship yn bwriadu dilyn gyrfa ym maes dylunio nes iddi ddechrau astudio Safon Uwch Cemeg yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

27
Mai
Myfyrwyr Fforensig yn cipio medalau

Myfyrwyr Fforensig yn cipio medalau

Mae dau fyfyriwr Gwyddoniaeth Fforensig o Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill medalau mewn digwyddiadau CystadleuaethSgiliauCymru diweddar.

Mae Cerys Brooks, a enillodd fedal Arian, a Cara Morgan, a enillodd fedal Efydd, yn eu blwyddyn gyntaf yn astudio Cwrs BTEC Lefel 3.

14
Hyd

Ymunwch â ni yn ein nosweithiau agored ym mis Tachwedd

Eleni, mae ein nosweithiau agored ym mis Tachwedd yn mynd yn rhithwir! Archwiliwch yr amrywiaeth o gyrsiau a gynigiwn, sgwrsiwch yn fyw â’n staff a chael cipolwg go iawn ar fywyd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Beth allwch chi ei ddisgwyl o'r diwrnod?

24
Medi

Togetherall - cymuned ddiogel, anhysbys ar gyfer cymorth iechyd meddwl 24/7

Iechyd, diogelwch a lles ein myfyrwyr yw ein prif flaenoriaeth, ac rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd i’w helpu. Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod bellach yn cynnig gwasanaeth cymorth ardderchog ar-lein o’r enw Togetherall.

09
Ebr
Myfyrwyr yn mwynhau gwibdaith i UDA

Myfyrwyr yn mwynhau gwibdaith i UDA

Ym mis Mawrth, aeth grŵp o 25 o fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe ar daith lwyddiannus i America.

Roedd y myfyrwyr, o gyrsiau Safon UG a Safon Uwch Llywodraeth a Gwleidyddiaeth a Hanes, wedi ymweld â thirnodau addysgol a diwylliannol yn Ninas Efrog Newydd a Washington DC.

06
Maw
Llwyddiant Olympiad Bioleg i fyfyrwyr

Llwyddiant Olympiad Bioleg i fyfyrwyr

Roedd grŵp o fyfyrwyr Safon UG o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cymryd rhan yn Olympiad Bioleg Prydain (OBP) yn ddiweddar.

Roedd y myfyrwyr wedi cael canlyniadau gwych, ac roedd un - Rebecca Thompson – wedi ennill medal Arian ac roedd un arall - Edan Reid – wedi ennill medal Efydd.

28
Ion
Myfyrwyr yn paratoi ar gyfer cystadleuaeth sgiliau Gwaith Fforensig

Myfyrwyr yn paratoi ar gyfer cystadleuaeth sgiliau Gwaith Fforensig

Mae dau fyfyriwr Gwyddoniaeth Gymhwysol o Goleg Gŵyr Abertawe yn paratoi ar gyfer cystadleuaeth ranbarthol a fydd yn rhoi eu galluoedd ymchwilio fforensig ar brawf.

17
Rhag
Llwyddiant myfyrwyr mewn cystadleuaeth mathemateg

Llwyddiant myfyrwyr mewn cystadleuaeth mathemateg

Yn ddiweddar, roedd grŵp o fyfyrwyr Safon Uwch Coleg Gŵyr Abertawe wedi cystadlu yn Her Mathemateg Uwch UKMT, cystadleuaeth dewis lluosog 90 munud ar gyfer dysgwyr o bob rhan o’r DU.

Mae’r Her yn annog rhesymu mathemategol, manylder meddwl a rhuglder wrth ddefnyddio technegau mathemategol sylfaenol i ddatrys problemau diddorol.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed